fbpx
23.05.2019

Референции

Хранинвест- Хранмашкомплект АД, гр. Стара Загора

Машиностроително предприятие за производство на оборудване за хранително вкусовата промишленост, част от Холдинг Загора. Инсталирана е система Energomonitor за дистанционен енергиен мониторинг в общо 25 измервателни точки - 24 за мерене на електроенергия от производствени машини и 1 точка за измерване на потреблението на природен газ.

Бивалвия ЕООД, гр. София

Предприятие за производство на традиционни и нетрадиционни печатни продукти - дизайнерски уникални и брандирани тефтери, книги, тетрадки, календари, класьори, стилажи, и др. В предприятието е внедрена система за дистанционен енергиен мониторинг в реално време Energomonitor за измерване на консумацията на електроенергия от 5 бр. производствени машини.

Нитекс ЕООД, с. Боголин, общ. Сатовча

Предприятие за производство на тъкани и плетени ластици, ленти, паспели, шнурове и други видове пасмантерийни продукти. В предприятието е интегрирана система за дистанционен енергиен мониторинг Energomonitor за измерване потреблението на електрическа енергия от 4-ри производствени машини и параметрите на производство на топла вода от слънчевите колектори.

Ре енерджи инженеринг ЕООД, гр. София

Компания за изграждане на автономни системи за решение на отоплението, охлаждането, вентилацията и осигуряването на топла вода чрез геотермални термопомпени инсталации. Интеграцията на системата Energomonitor към термопомпените инсталации позволява в реално време да се наблюдава тяхната ефективност и да се направи още по-прецизна настройка на термопомпената система.