fbpx
02.04.2017

За нас

Енергомонитор България

Ние сме българска компания, създадена през 2017 година, която помага на компаниите да разбират и управляват по-ефективно своите енергийни разходи и да пестят енергия и пари с помощта на иновативни технологии и контрол в реално време.

Професионалисти сме в областта на енергийната ефективност и енергийния мениджмънт.

Представители сме на международни и български компании производители на енергоефективно оборудване. 

Енергомонитор България е ексклузивен партньор за България на чешката компания Energomonitor, s.r.o., Hlubinska 917/20. 702 00 Ostrava, Czech Republic.

Компанията Energomonitor s.r.o. e създадена през 2011 година в Чешка Република. Тя обединява усилията на високо квалифицирани IT инженери и експерти за производство на иновативни продукти (сафтуер и хардуер). Продуктите Еnergomonitor са насочени изцяло в полза на бизнеса и домакинствата и имат за цел подпомагане на енергийното спестяване и осъществяването на контрол на параметрите на микроклимата в реално време чрез използване на нови технологии и интернет на нещата (IoT). 

Energomonitor създава ново бъдеще в потреблението на енергия и допринася за създаването на една по-чиста среда за живеене. 

Нашата мисия

Нашата мисия е да помагаме на компаниите да спестяват енергия, пари и емисии СО2, без да правят големи инвестиции в скъпо струващо оборудване.
Помагаме на компаниите да повишат своята корпоративна социална отговорност чрез екологични решения.

Цялостен продукт

Горди сме, че опитния екип от специалисти на Енергомонитор Чехия създава и непрекъснато усъвършенства системата (софтуер и хардуер), която позволява представянето на информацията за енергийното потребление по достъпен и разбираем за потребителите начин чрез графично и таблично представяне на данните. Продуктите Енергомонитор са сeртифицирани и задоволяват потребностите от информация и на най-взискателните клиенти. Дългогодишния опит на специалистите от Енергомонитор Чехия им позволява създаването на цялостни разработки (IoT), както за стартъпи, така и за корпоративни клиенти, които имат индивидуални потребности и ребрандиране. 

Енергомонитор подпомага изпълнението на изискванията на Директива 2012/27/ЕС

Енергомонитор България следва целите на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на енергийната бедност на домакинствата в Република България. Допринася за икономическия растеж на страната чрез внедряване на иновации и повишаване на осведомеността за ползите от енергийните спестявания и възможностите за предотвратяване изменението на климата.

Енергомонитор България подпомага крайните потребители на енергия да повишават своята информираност по отношение на енергийното си потребление в съответствие с изискванията на чл.7, т.7, б) на Директива 2012/27/ЕС, като Повишаването на инфомираността стимулира промяна на поведението и води до реални енергийни спестявания при крайното потребление на енергия.

Подпомага изпълнението на целите на търговците за енергийно спестяване от 1.5% годишно

Енергомонитор България подпомага изпълнението на целите на задължените лица – търговците на енергия по Закона за енергийна ефективност  за енергийно спестяване при крайното потребление на енергия в размер на 1.5% годишно, в съответствие с член 7 на Директивата.

Енергомонитор България предоставя на крайните потребители онлайн достъп до информация за енергийното им потребление по минути, часове, дни, седмици, месеци и години, съгласно изискванията на член 10 на Директивата. Съхраняването на исторически данни за енергийното потребление позволява сравняване на текущата консумация с консумацията за предходни периоди, което допринася за промяна в поведението в посока намаляване на енергийната консумация.

Подпомага повишаването на културата на потребление на енергия при крайното потребление

Надяваме се, че внедряването на устройствата Енергомонитор в България ще въведе нова култура на потребление на енергия, отговорно отношение към употребата на енергийни ресурси и ще допринесе за предотвратяване изменението на климата.

Ако споделяте нашите ценности и желаете да станете наш дистрибутор в България, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт.

Sofia, 1750
Mladost I, 4A Dr. Stoyan Chomakov str., fl. 1, office 38
tel.: +359 889 969 505, +359 876 696 505,
e-mail: bulgaria@energomonitor.bg

Форма за контакт

 

Запознат съм и съм съгласен/а с Политиката за поверителност.