fbpx
29.08.2017

Дистанционно измерване на параметрите на микроклимата

ThermosenseДистанционно измерване на темпрература, влажност и СО2

Energomonitor е вашият незаменим помощник, когато искате да имате информация каква е температурата, влажността и нивата на въглероден диоксид (СО2) във вашето предприятие, болница, офис, заведение или друго специално помещение. Можете да измервате външна температурата, три температури едновременно на флуиди, температура във фризери и др. 

СEnergomonitor наблюдавате параметрите на микроклимата в реално време. Можете да сравнявате консумацията си днес с тази от вчера или миналата седмица. Web базираната платформа позволява да наблюдавате данните си чрез интернет от всяко устройство – компютър, лаптоп, таблет или телефон. Визуализацията е ясна и разбираема.

 

Приложение

Дистанционното наблюдение на параметрите на микроклимата са  приложим в случаите, когато е необходимо да се поддържа и следи в реално време температурата на въздуха вътре, отвън и в обособени зони като хладилници, фризери и  специални помещения. Трупането на архив с данни позволява извършването на анализи и сравнения с минали, настоящи и бъдещи периоди.