fbpx

41,2% увеличение на цената на тока за месец май спрямо април на борсата и нова методика за балансиране – кой плаща сметката?

Очаква се увеличение на тока за месец май, кои са причините? Освен увеличение с 41,2 % на средната цена на тока за май спрямо април 2024 г. за небитовите потребители на борсата в сегмента “Ден напред”, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Енергийния системен оператор (ЕСО) приеха нова Методика за определяне на цени Прочетете повече за41,2% увеличение на цената на тока за месец май спрямо април на борсата и нова методика за балансиране – кой плаща сметката?[…]

Свободен пазар – как можем да влияем на сметките за ток?

Свободен пазар на електрическа енергия в България От 01.10.2020 г., във връзка с либерализацията на пазара на електроенергия, всички стопански потребители, присъединени на ниво средно напрежение (СН) и ниско напрежение (НН) вече са на свободния пазар,  включително физически лица- собственици на обекти с предназначение за стопански цели. Те закупуват електроенергията от търговци на енергия на Прочетете повече заСвободен пазар – как можем да влияем на сметките за ток?[…]

Energomonitor Bulgaria Academy

Обучение на инсталатори и търговци за внедряване на системата Energomonitor в България На 1 – ви юни 2021 г. от 18.00 часа, в сградата на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) в гр. София, се проведе първото за страната обучение за подготовка на кадри за професионално внедряване на системата за дистанционен енергиен мониторинг Energomonitor Прочетете повече заEnergomonitor Bulgaria Academy[…]