41,2% увеличение на цената на тока за месец май спрямо април на борсата и нова методика за балансиране – кой плаща сметката?

Очаква се увеличение на тока за месец май, кои са причините? Освен увеличение с 41,2 % на средната цена на тока за май спрямо април 2024 г. за небитовите потребители на борсата в сегмента „Ден напред“, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Енергийния системен оператор (ЕСО) приеха нова Методика за определяне на цени Прочетете повече за41,2% увеличение на цената на тока за месец май спрямо април на борсата и нова методика за балансиране – кой плаща сметката?[…]

Свободен пазар – как можем да влияем на сметките за ток?

Свободен пазар на електрическа енергия в България От 01.10.2020 г., във връзка с либерализацията на пазара на електроенергия, всички стопански потребители, присъединени на ниво средно напрежение (СН) и ниско напрежение (НН) вече са на свободния пазар,  включително физически лица- собственици на обекти с предназначение за стопански цели. Те закупуват електроенергията от търговци на енергия на Прочетете повече заСвободен пазар – как можем да влияем на сметките за ток?[…]

Спестяване на енергия

Energomonitor Bulgaria показа конкретни примери за енергийно спеставяне пред търговците на електроенергия на свободния пазар

Могат ли държавата, неправителствените организации и бизнеса заедно да си сътрудничат за намаляване потреблението на енергия чрез използването  на интелигентни решения за спестяване на енергия? Спестяване на енергия –  може и то много успешно. На 14 май 2018 г. Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) беше домакин на семинара, който екипът на Energomonitor Bulgaria организира Прочетете повече заEnergomonitor Bulgaria показа конкретни примери за енергийно спеставяне пред търговците на електроенергия на свободния пазар[…]