41,2% увеличение на цената на тока за месец май спрямо април на борсата и нова методика за балансиране – кой плаща сметката?

Очаква се увеличение на тока за месец май, кои са причините? Освен увеличение с 41,2 % на средната цена на тока за май спрямо април 2024 г. за небитовите потребители на борсата в сегмента „Ден напред“, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Енергийния системен оператор (ЕСО) приеха нова Методика за определяне на цени Прочетете повече за41,2% увеличение на цената на тока за месец май спрямо април на борсата и нова методика за балансиране – кой плаща сметката?[…]