Нови, по-високи изисквания за енергийната ефективност и декарбонизация

Директива 2024/1275 за енергийните характеристики на сградите: Какво трябва да знаете? Ревизираната Директива за енергийните характеристики на сградите (EU/2024/1275) представлява значителна стъпка напред в ангажимента на ЕС за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове от сгради, които са сред най-големите потребители на енергия в Европа. Тази директива е от основно Прочетете повече заНови, по-високи изисквания за енергийната ефективност и декарбонизация[…]