fbpx

Свободен пазар – как можем да влияем на сметките за ток?

Свободен пазар на електрическа енергия в България

От 01.10.2020 г., във връзка с либерализацията на пазара на електроенергия, всички стопански потребители, присъединени на ниво средно напрежение (СН) и ниско напрежение (НН) вече са на свободния пазар,  включително физически лица- собственици на обекти с предназначение за стопански цели. Те закупуват електроенергията от търговци на енергия на свободния пазар.

Покачващите се цени на електроенергията принуждават бизнеса и най-вече производствените предприятия да предприемат мерки за внедряване на дистанционен енергиен мониторинг и  стриктно и ежедневно да наблюдават разходите си за електроенергия.

Защо е важно да се следи консумацията на електроенергия в реално време?

Ключов фактор при формирането на крайната цена на електроенергията във фактурите на повечето небитови потребители са така наречените борсови цени или по точно  цените “Ден напред”. Тези цени се обявяват публично на страницата на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) – пазарен сегмент “Ден напред”. Борсовите цени “Ден напред” се обявяват ежедневно за следващия ден на страницата на БНЕБ. Те са почасови и важат за всички крайни потребители на електроенергия, които купуват електроенергията по борсови цени “Ден напред”.

Видно от диаграмата, борсовите цени “Ден напред” (в синьо) са различни в различните часови интервали на денонощието. Графиката в оранжево показва потребление на електроенергия в рамките на деня. Цената, която всеки един небитов потребител плаща се формира в зависимост от потреблението на електроенергия в съответния час на денонощието, тъй като измерването на електроенергията е почасово. В края на месеца, във фактурите се предоставя индивидуална средна цена на активна енергия в зависимост от използваното количество енергия по борсова цена в съответния час на денонощието.

В тази връзка, единствено чрез информация в реално време за борсовите цени и информация за потреблението си на електроенергия в реално време можем да контролираме и да реализираме финансови спестявания.

Влияние на почасовите цени в сегмента “Ден напред”

Вижте схемата, която екипът на Енергомонитор България направи за да визуализира потенциала за спестяване на разходи в обект с енергиен мониторинг и наблюдение на борсовите цени в реално време.

Както се вижда от схемата, при един и същ режим на работа и консумация на електроенергия в два съседни дни, разликата в разходите за ток е съществена. Основна причина за което се явява по-ниската цена на електроенергията на борсата, точно когато е пика на консумацията на електроенергията. Адаптирането на потреблението на електроенергията към почасовото изменение на борсовата цена се явява ключово спестяването на разходите на електроенергия.

В този смисъл, ежедневният енергиен мониторинг в реално време и адаптиране на режима на потребление спрямо почасовите цени на електроенергията на борсата “Ден напред”, би могло наистина да доведе до съществени спестявания на средства, без да се предприемат каквито и да било други енергоспестяващи мерки изискващи инвестиции.

Можете да заявите дистанционно измерване в реално време като попълните формата за контакт или да се обадите на тел. 0889969505 и да зададете своите въпроси.

Изпратете запитване
Моля въведете валиден имейл.
Давам своето съгласие, собствениците на уеб сайта www.energomonitor.bg да използват подадената от мен информация с цел да отговорят на моето запитване.

Автор: Енергомонитор България

Всички права запазени. Абсолютно забранено е копирането и разпространението на текстове и снимки, без изрично цитиране на източника на материала.

Вашият коментар