fbpx

Струва ли си изграждането на фотоволтаична централа днес?

За или против изграждането на фотоволтаична централа (ФЕЦ)

За кого е тази статия?

Тази статия е в полза на собственици на предприятия, сгради и домакинства, които искат да намалят разходите си за енергия дългосрочно.

За кого не е тази статия?

Тази статия не е за собственици на фирми и домакинства, които:

 • Не ги итересува колко пари плащат за електроенергия;
 • Мислят си, че нищо не зависи от тях, плаща се толкова, колкото ти напишат във фактурата и това е;
 • Не се интересуват изобщо от тези неща, мислят че това не ги засяга, цената на електроенергията ще е ниска завинаги;
 • Считат, че имат висок стандарт на живот и могат да си позволят да харчат и да плащат големи сметки за енергия;
 • Не ги е грижа за околната среда.

Ситуацията до момента

Както вече за никого не е тайна, фотоволтаичните електрически централи (ФЕЦ) за производство на електроенергия станаха хит в България през последните няколко години.

Покачването на цените на електроенергията подтикна много фирми и физически лица да инвестират средства в изграждане на ФЕЦ с цел генериране на приходи,  намаляване на разходите за енергия, намаляване на зависимостта си от доставчиците на енергия и покачващите се цени и др.

Наблюдават се 2 основни причини за изграждане на ФЕЦ

1. Изграждане на инвестиционни ФЕЦ с цел реализиране на бъдещи печалби – вариант 1

Законово създадените условия по чл. 24 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и определениете преференциалните цени за изкупуване на произведената електроенеригия за централи до 5kWp и до 30kWp, стимулираха изграждането и направиха производители на енергия много физически лица и фирми. Те инвестираха в закупуването на къщи с цел изграждане на централи и започнаха да продават електроенергия на електроразпределителните дружества по дългосрочни договори с фиксирани цени. С всяка изминала година преференциалната цена, която Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя,  намалява все повече и повече и този тип инвестиция става все по-малко атрактивна.

Другите централи от този тип изцяло за продажба на произведената електроенергия, които активно се изградиха последните години, са най-вече големите ФЕЦ над 1MWр, които продават произведената електроенергия на свободния пазар. Техните печалби са силно зависими от амплитудите на цената на свободния пазар, които в момента са доста под очакваното за изплащане на първоначалните инвестиции.

2. Изграждане на ФЕЦ за собствени нужди с цел намаляване на  енергийните разходи и зависимостта от доставчиците на енергия – вариант 2 

Почти всички предприятия и бизнеса като цяло купуват необходимата им електроенергия на свободния пазар в сегмента „Ден напред“ по цени на IBEX + добавка за балансиране. Това ги поставя в зависимост от постоянно покачващите се цени на електроенергията.

Драстичният скок на цената на електроенергията на свободния пазар през 2022 г., до над 1500 лв. за MWh в определени часове на деня, накара много предприятия да предприемат спешни действия за изграждане на ФЕЦ за собствено потребление. По този начин те си гарантираха дългосрочна застраховка от пореден пик на цените и дългосрочно намаляване на разходите за енергия.

Големите амплитуди в цените на електроенергията дори се оказаха фатални за някои предприятия, които бяха на ръба на оцеляването и големите разходи за енергия допълнително натовариха техния бюджет. Често цената на електроенергията може да се окаже над планираната, което оказва пряко влияние върху конкурентноспособността, нарастване на цените на продуктите, които произвеждат, плащането на неустойки за неспазване на договори и други негативи. Факт е, че цената на електроенергията е съществено перо в себестойността на всеки произведен продукт/услуга, в който и да е бранш, и съответно рефлектира силно върху крайната цена.

В последните една, две години се отвориха и доста европейски програми, които предоставят безвъзмездни средства за изграждане на ФЕЦ за собсвени нужди, което стимулира изграждането им най-вече в предприятията. От 2023 година дори се отвориха програми и за домакинствата. Разбира се, докато ги има тези грантове, е добре да бъдат използвани, тъй като вложените собствени средства за инвестициите са по-малко и респективно ФЕЦа се изплаща за по-кратък период.

По отношение на сградите, със закона за енеригйна ефективност (ЗЕЕ) от януари 2024 г., се въведе задължение не по-малко от 55 % от потребната (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление да е енергия от възобновяеми източници, разположени на място в сградата или в близост до сградата.

Извод: Цената на електроенергията е съществено перо в себестойността на всеки произведен продукт/услуга, в който и да е бранш, и съответно рефлектира силно върху крайната цена.

Кой вариант е най-подходящ и струва ли си да изграждам ФЕЦ?

Както беше споменато по-горе, с понижаването на преференциалните цени за изкупуване на електроенергията за изграждане на ФЕЦ до 5 kWp и така наречените 30-ки, атрактивността на този тип проекти отмина. Също така, няма да се спираме на големите инвестиционни проекти и автономните ФЕЦ, които не са свързани с мрежата и са сравнително частни случаи.

Тази статия има за цел да разгледа само вариант 2, изграждане на ФЕЦ само за собствени нужди и кои са най-важните фактори, които следва да бъдат взети предвид преди започване изграждане на ФЕЦ. 

Модерно е или отпускат грант за ФЕЦ, значи го правя

Независимо дали сте фирма или домакинство, инвестицията във фотоволтаична централа трябва предварително да бъде добре разчетена, освен ако не го правите просто защото е модерно или искате да усвоите максималната сума, която се дава безвъзмездно. В тези  случаи ефективността на централата и времето за изплащането на инвестицията вероятно нямат значение за вас.

Ако инвестирате обаче собствени средства и нямате намерение да продавате излишъка, предварителните разчети и точното оразмеряване на централата са изключително важни за икономическата целесъобразност, периода на възвращаемост и последващите печалби. На въпроси от типа колко киловата да бъде, да има ли батерии, какво количество от сега консумараната електроенергия ще бъде заменено със слънчева енергия, какво е очакваното производство от централата, имате ли достатъчно място за поставяне на панелите и батериите и много други въпроси, на които е добре да си осигурите предваврително отговори преди да възложите изпълнени на инсталатор.

Кой определя каква мощност централа ви е необходима?

Често инсталаторите са склонни да предлагат по-големи мощности централи с оглед на факта, че ще получат повече пари за инсталацията. Не са малко и случаите в които фирмите или домакинствата сами определят колко киловатова централа им трябва, без каквито и да било предварителни анализи и разчети. Ако планирате изграждане на централа за собствени нужди си струва да инвестирате 200 лв.-250 лв. предварително за независима симулация, които да ви дадат ясна картина конкретно за вашия случай, като очаквани слънчеви добиви, подходяща мощност, необходима инвестици, възвръщаемост и др. Чак след това е добре да преминете към възлагане изпълнението на инсталатор.

Как се определя каква мощност централа ви е необходима?

Когато централата, която ще изграждате е само за собствени нужди, т.е. няма да се продава излишъка в мрежата, най-важният параметър за определяне мощността на централата е вашето собствено потребление на електроенергия. Това е така наречения товаров профил.

Товаровият профил педставлява статистически данни за вашето почасово електропотребление за поне една година назад. Той дава ясна представа за това, в коя част на денонощието колко електроенергия консумирате, пиковете на консумация, динамиката на годишната ви консумация по месеци и др., което служи като основа за определяне каква мощност ви е необходима. Другите параметри, които се вземат предвид са свободната и подходяща (без засенчване) покривна площ с която разполагате, очакваният слънчев добив, предвид местоположението на обекта, какви инвертори ще са най-подходящи във вашия случай, ще има ли батерии или не, ще има ли необходимост от мълниезащита, как ще бъде изпълнена ел. инсталацията за връзка с мрежата и много др. фактори.

Защо е толкова важна мощността на централата?

Често се прави грешката да се избира каквато и да е мощност на централа според това, колко средства сме готови да инвестираме на принципа на Мечо Пух, колкото повече – толкова по-добре. Необходимо е обаче да бъде взето предвид следното.

При изграждането и пускането в експлоатация на фотоволтаични централи за собствени нужди е въведено задължително изискване да не се връща енергия в мрежата. Това означава, че макар и централата да има възможност да произвежда повече електроенергия, например в светлата част на деня, то нейната мощност ще бъде ограничена до консумацията на енергия в обекта в съответния час на денонощието. Както е видно от графиката, синята линия показва консумацията на електроенергия от обекта, а червената линия показва производството на електроенеригия, което видимо е ограничено от реалната консумация.

Извод: Дори и вашата централа да има възможност да произвежда повече електроенергия от колкото ви е необходима, то нейното производство ще бъде ограничено до вашата консумация в конкретния час на денонощието т.е. ще губите пари.

Ето защо, когато вашата централа има възможност за по-голямо производство от консумацията ви е важно да се предвидят батерии и/или допълнителни консуматори като зарядни станции, които да поемат електропроизводството над необходимото, за да не губите електроенергия, респективно пари. Използването на пълния капацитет на централата оказва влияние на срока на откупуването й и съответно печалбите от нея.

Местоположението на обекта и колко важен е слънчевия добив

Често собствениците на ФЕЦ имат определени очаквания за производството на електроенергия от тяхната ФЕЦ, защото знаят, че друга централа със същата мощност произвежда ежегодно някакво количество електроенергия. Често обаче това е подвеждащо сравнение, защото добивът на електроенеригия е много различен за различните региони на страната. Към този фактор следва да се вземе предвид и спецификата на панелите, инверторите, разположението на панелите – ориентацията, ъгълът срямо хоризонта под който е изградена централата, колко слънчева е годината в различнте месеци и др. фактори.

Как точно се печели от ФЕЦ за собствени нужди?

Защо да инвестирате във ФЕЦ за собствени нужди? Макар и за някои този въпрос да изглежда травиален и елементарен, то нека внесем малко яснота. Всички ние купуваме електроенергия за покриване на собствените си нужди или за производство на продукти и услуги от доставчиците на енергия. Цената на която купуваме активната електроенергия за небитовите потребители е цената на свободния пазар (изменя се почасово) или определена на база стандартизиран товаров профил, а за битовите потребители е регулируема цена, към настоящия момент постоянна. Тази енергия се доставя до всеки свързан с мрежата присъединен обект. Изграждането на ФЕЦ на място в обекта е свързано с първоначална инвестиция. След пускането на централата в експлоатация тя започва да произвежда електроенергия. Това е собствено производство на място в обекта. Това производство започва да замества част от купуваното преди това количество енергия от доставчика. Колкото по-голяма част от нуждите от електроенергия са покрити от собственото производство и колкото по-висока е цената на електроенергията, толкова по-бързо се изплаща инвестицията, респективно срокът на откупуване намалява. Обикновено този срок е от порядъка на 5-7 години (виж диаграмата на паричния поток), след което започва реалната печалба от изградения локално ФЕЦ. Животът на централите е над 25 години, което при една добре оразмерена и поддържана централа означава дългосрочна независимост и финансови ползи. Към тези ползи е важно да се добави и индиректното намаляване на емисии парникови газове от замяната на енергия от изкопаеми горива с енергия от слънцето. 

Извод: Колкото по-голяма част от нуждите от електроенергия са покрити от собственото производство от ФЕЦа и колкото по-висока е цената на електроенергията, толкова по-бързо се изплаща инвестицията, респективно срокът на откупуване намалява.

Фотоволтаичната инсталация енергоспестяваща мярка ли е?

Под подобряване на енергийната ефективност най-често се разбира топлоизолация на сградна обвивка, подмяна на дограма, подобряване на топлоснабдяването, електроснабдяването и др., което води до намаляване консумацията на енергия. Производството на електроенергия от ФЕЦ не ви пести енергия, а само заменя един енергиен източник с друг възобновяем, пести вашите пари в дългосрочен план, намалява зависимостта от доставчиците на енергия и не на последно място намалява въглеродния отпечатък, който оставяте за идните поколения. 

Това означава, че всеки произведен Ват електроенергия от слънцето замества (спестява) консумация на същия такъв, но произведен по конвенционален начин (ядрена енергия, природен газ, въглища и др.), което води до намаляване отделянето в атмосферата на въглероден диоксид (СО2) и други парникови газове. Освен това конвенционалния ток допълнително се оскъпява от таксите за пренос и достъп по съществуващата електропреносна и разпределителна мрежа до мястото където ще се консумира. 

Извод: Производството на електроенергия от ФЕЦ не ви пести енергия, а заменя един енергиен източник с друг възобновяем, пести вашите пари в дългосрочен план, намалява зависимостта ви от доставчиците на енергия и не на последно място намалява въглеродния отпечатък, който оставяте за идните поколения.

Сега ли е моментът за изграждане на ФЕЦ за собствени нужди?

Тенденциите са цената на електроенергията да се покачва във времето. Електрификацията заема все по-голямо място в нашия живот, като средство за предотвратяване последиците от изменението на климата. Децентрализираното изграждане на фотоволтаични инсталации за производство и консумация на електроенергия на мястото на което се произвежда е все привлекателно средство за гарантиране на енергийната сигурност  и инвестиция в бъдещите поколения. Освен това, фотоволтаичните централи са сравнително подходящ и достъпен за изпълнение вариант за производство на електроенергия в сравнение с останалите системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, като биогазови инсталации, водородни инсталации, водноелектрически централи и др. Ето защо, инвестицията във ФЕЦ днес може да се каже, че е инвестиция в бъдещето в полза на идните поколения.

10 причини защо да стартирате изграждане на ФЕЦ за собствени нужди още днес:

 1. Намалявате зависимостта си от доставчиците на електроенергия;
 2. Пестите пари от доставка и пренос, произведената електроенергия се консумира на място в обекта;
 3. След изплащането на инвестицията започвате да произвеждате безплатна енергия от слънцето;
 4. Няма допълнителни разходи за охрана, тъй като системата се изгражда вътре в обекта;
 5. Няма разходи за такса „небаланс“, тъй като произведената електроенергия не се продава;
 6. Няма разходи за такси за издаване на гаранции за произход, тъй като произведената електроенергия не се продава;
 7. Няма такса фонд „Сигурност на енергийната система“(СЕС);
 8. Покривната фотоволтаична инсталация за собствени нужди има дълъг експлоатационен срок от порядъка на над 25 години, а поради липсата на движещи части, поддръжката е почти нищожна. Оборудването е модулно, така, че в случай на дефект, смяната става в рамките на няколко часа;
 9. Произведената електроенергия е екологично чиста и използването й намалява въглеродния отпечатък;
 10. Инвестицията в едно такова съоръжение към днешна дата се изплаща за 5-7 г. в зависимост цената на енергията и спецификата на самата система.

Ако желаете консултация или изготвяне на предварителна симулация за определяне дали е подходящо изграждане на ФЕЦ конкретно за вашия обект, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0889 969 505 или да изпратите запитване чрез формата за контакт.

Текстът и изображенията в статията са предмет на защита на авторско право.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар