fbpx

Собственик на енергийно отговорна компания ли сте?

Какво означава една компания да е отговорна енергийно?

С повишаването на цените на енергията става все по-наложително собствениците да следят изкъсо потреблението на енергия на своята компания, не само с цел намаляване на разходите, но и предвид повишаващите се изисквания по отношение на емисиите въглероден двуокис (СO2), които се отделят при използването на енергия.

Все по-високи стават и изискванията към така нареченото ESG (Environmental, Social and Governance) представяне на компанииите, което засяга 5 макрообласти (бизнес, околна среда, хора и общество, управление и индустрия).

Но да се върнем на енергията…

Нека ви попитаме!

  1. Имате ли големи разходи за енергия?
  2. Знаете ли кой консуматор колко енергия ви харчи?
  3. Знаете ли дали служителите ви изключват електроуредите и осветлението в края на работния ден?
  4. Затруднявате ли се с разчитането на написаното във фактурите за енергия и на каква цена купувате енергията?
  5. Знаете ли какъв е неусвоеният потенциал за енергийно спестяване на вашата компания?

Ако не сте си задавали досега тези въпроси, то може би е време да им обърнете внимание.

…или казано накратко, вероятно е настъпило времето да станете активни енергийни потребители, а защо не и производители на енергия и по този начин да повишите енергийната отговорност на компанията, която управлявате.

Както знаете, от март 2021 година, чрез Закона за енергийна ефективност, влезе в сила изискването за управление на обществените сгради в експлоатация, които са с разгъната застроена площ над 250 кв. м и които имат инсталации с полезна номинална мощност за отопление или охлаждане на помещения над 290 kW. Те трябва да са оборудвани със системи за сградна автоматизация и управление, разбира се при техническа възможност и икономическа целесъобразност за това.  Системите за управление следва да имат следните функционални възможности:

  1.  Да извършват постоянен мониторинг, да регистрират, анализират и да осигуряват възможност за регулиране на потреблението на енергия;
  2. Да извършват сравнителен анализ на енергийните характеристики на сградата, да отчитат намаляването на ефективността на техническите сградни инсталации и да осигуряват информация на лицето, отговорно за съоръженията или за техническото управление на сградите, относно възможностите за повишаване на енергийната ефективност;
  3. Да позволяват комуникация със свързани технически сградни инсталации и друго оборудване в сградата и да са оперативно съвместими с техническите сградни инсталации, независимо от използваните от тях технологии, устройства и от техните производители.

Защо е важно да предприемете действия още сега?

Отмина времето, когато електроенергията беше евтина и делът на това перо в бюджета на компанииите беше пренебрежимо  малък.  Цената на електроенергията се покачва непрекъснато и на всеки собственик на компания се налага да заделя все повече средства за заплащане на комунални услуги, вместо с тези средства да разширява бизнеса си.

Всеки ненужен преразход струва пари, които биха могли да бъдат вложени в разрастване на бизнеса, внедряване на нови артикули, а защо не и повишаване на заплати.

За да сте спокойни, че не плащате излишни сметки за електроенергия е необходимо да сте наясно колко електроенергия изразходва вашетата компания 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Само така ще можете да оптимизирате разходите на компанията и да спестявате.

Не губете повече време и пари! Вашата компания може да започне да спестява и да намалява отделянето на вредни емисии в атмосферата още СЕГА.  

Доверете се на нашия професионализъм  и ни позволете да ви помогнем да управлявате интелигентно и отговорно потреблението на енергия във вашата компания!

Изпратете ни индивидуално запитване, като попълните формата за контакт и нашите консултанти ще се свържат с Вас!

Моля въведете валиден имейл.
Давам своето съгласие, собствениците на уеб сайта www.energomonitor.bg да използват подадената от мен информация с цел да отговорят на моето запитване.

Вашият коментар