fbpx

RESPOND – създаване на ново поколение консуматори на енергия в 21-ви век

Energomonitor и проектът RESPOND

Енергомонитор s.r.o Czech Republic понастоящем участва в проучване, финансирано от ЕС, наречено Integrated demand REsponse Solution towards energy POsitive NeighbourhooDs (RESPOND).

Идеята RESPOND

Идеята на проекта е чрез внедряване на системи за енергиен мониторинг в домакинствата, да се ангажира тяхното внимание и да се повиши тяхната информираност, така че чрез промяна на поведението да намалят енергийната си консумация. Енергийната система за наблюдение Energomonitor осигурява отлична възможност за изпълнение на целите на проучването, като осигурява лесна интеграция и разнообразна и достъпна информация за потребителите.

Проектът предвижда и извършване на анализ на получените данни от софтуера, който да покаже изводите от проведения мониторинг. Накрая, резултатите се използват за да се покажат ползите от подобен акт сред живущите, с намерението това да доведе до благоприятни промени в потреблението на енергия и при други домакинства.

Примери за промяна на поведението, което води до намаляване на енергийната консумация и по-ниски сметки за енергия са:

  • Коригиране на времето, в което домакинствата извършват определени действия, използване на  съдомиялната машина или пералнята  на нощна тарифа, когато цената на електроенергията е по-ниска;
  • Промяната на поведението, като покупки на електроуреди с по-ниска консумация на електроенергия;
  • Изключване на електроуредите от мрежата във времето в което не се използват;
  • Подмяна на осветителните тела с по-енергоефективни LED, димиране и др.

История на RESPOND

На пръв  поглед, промяната в поведението само на групата участници в проекта може да не постигне големи спестявания. Разбира се ефектът от интегрирането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници би довело до много по-големи ползи за домакинствата. Ако тази мярка обаче се приложи в цяла Европа, това би означавало спестяване на милиарди евро и значително намаляване на емисиите на CO2.

За проекта RESPOND

Проучването RESPOND се реализира едновременно чрез три независими пилотни проекта, един в Аархус в Дания, един в Аранските острови в Ирландия, и един в Мадрид, Испания.

В Мадрид, където Energomonitor осигурява мониторинга, в проекта са включени 24 жилища. Домакинствата, които са избрани да участват в проучването RESPOND са разнообразни по отношение на използваните в домовете им уреди. Това означава, че те имат различно по вид оборудване на различна възраст. В жилищата няма системи за мониторинг на потреблението на енергия, с изключение на електромери, разходомери и водомери, инсталирани от самите комунални компании.

Реализацията

За реализацията на проекта в домакинствата е инсталиран хардуер за мониторинг Energomonitor, който позволява наблюдение от разстояние на общото енергийно потребление на домакинствата, включително и потреблението на отделни уреди. Освен това, има монтирани и устройства за наблюдение на нивата на въглероден двуокис в помещенията (CO2) и температурата. Използването на хардуер за мониторинг, включително възможността за включване и изключване на електрически уреди, позволява на участващите в проучването домакинства да намаляват разходите за електроенергия и да предотвратят електрическите прекъсвания от претоварване на мрежата.

Как реакцията на търсенето на енергия може да намали потреблението?

Ограничаването на пиковете в потреблението по принцип работи чрез пренасочване на натоварването на потреблението на електричество във времето. Това може да означава използването на системи за съхранение на енергия в батерии или включване или изключване на електроуредите в зависимост от относителната наличност на електроенергия. Самата концепция е доста ясна, вижте този пример:

В RESPOND идеята е подобна, но действителното имплементиране е доста по-сложно. Разгледайте по-долу общата архитектура на проекта, която показва как би могла да реагира системата при търсене и как може да функционира:

Общата цел е да се увеличи наличността на енергия тогава, когато и където е необходима, и да се оптимизира напълно системата, така че общото търсене на енергия да бъде намалено.

Източник: https://www.nwcouncil.org/energy/energy-topics/demand-response

Решението Energomonitor

По-долу е представена по-подробна схема на действителната архитектура на търсенето и отговорите. В този случай Energomonitor доставя сензори и оборудване за дистанционно управление на уредите по отношение на действията за реагиране на търсенето. Мозъкът на системата е съчетание от работата на няколко различни изследователски институции:

Сензорите Energomonitor

Системата изисква разнообразие от датчици, за да изпълни необходимите функции за отговор на търсенето. Най-важният аспект са самите сензори за мониторинг на енергията, както и релейните превключватели за контрол на използването на енергия. Използват се обаче различни сензори, които допълнително подобряват системата. По-долу е представен изчерпателен списък от сензорите Energomonitor и съответните им функции.

УстройствоФункцииИндикатор 
Energomonitor HomebaseGatewayЦентрален комуникационен шлюз за радиовръзка и достъп до интернет
Energomonitor OptosenseМониторинг на електрическата консумация от електромераРегистриране на данните за потреблението на електроенергия от електромера, използвани за анализ и прогнозиране
Energomonitor AirSenseМониторинг на влажността, температурата и C02Проверка на условията на комфорт, използвана за определяне дали е необходимо да се предприема някакво действие на обитателите, свързано с комфорта
Energomonitor Relaysense GasМониторинг на консумацията на природен газРегистриране на данните за потреблението на газ, използвани за анализ и прогнозиране
Energomonitor Relaysense WaterМониторинг на консумацията на водаРегистриране на данни за потреблението на вода, използвани за анализ и прогнозиране
Energomonitor PlugsenseМониторинг на потреблението на електроенергия от съдомиялна машина и контрол на активиранетоОнлайн включване и изключване на съдомиялна машина
Energomonitor ThermosenseМониторинг на температурата в помещениетоПроверка на условията на комфорта, за да се реши дали е необходимо да се предприеме някакво действие, свързано с комфорта
Energomonitor PortasightМониторинг на влажността и температурата, както и показване на текущата консумация на енергияВизуална обратна връзка с консуматора и параметрите на комфорта за потребителя
Energomonitor Plugsense (2)Мониторинг на консумацията на енергия на пералня и контрол на активиранетоОнлайн включване и изключване на пералня
Energomonitor PowersenseКонтрол на консумацията на енергия на климатикПроверка чрез измерване на индивидуалната консумацията на климатик

Контрол на качеството на въздуха

Energomonitor Airsense измерва най-важните аспекти на качеството на въздуха в дома, концентрацията на CO2, температурата и влажността.

Докато качеството на въздуха обикновено не се разглежда като компонент на системите за реагиране при търсенето, ние вярваме, че това е важно. С толкова голям акцент върху намаляването на консумацията на енергия е лесно да се забрави относителният комфорт на обитателите.

Домовете, които са добре топлоизолирани (запечатани) срещу изтичане на въздух, могат да имат проблеми с натрупването на CO2. От друга страна, недоотопляваните домове, които по този начин пестят енергия, могат да поставят обитателите в сравнително некомфортна среда. Една от основните цели на проучването е относителното удовлетворение на участниците в проучването. Ако те не са доволни от стъпките, които трябва да предприемат, за да спестят енергия и успоредно с това да имат комфортна среда за живеене, пилотния проект ще се счита за неуспешен.

Визуализацията Energomonitor

Друг важен аспект на реакцията на търсенето е осведомеността. Докато създаването на система, която контролира енергийната оптимизация е автоматично, от първостепенно значение е поведението на обитателите. Изключването на осветлението и домакинските електроуреди тогава, когато не се използват е от първостепенно значение. Затова дисплеят Energomonitor Portasight показва на обитателите колко енергия се консумира в реално време. Използването на такъв дисплей има потенциал да увеличи значително ангажираността, удовлетворението и полезността в това проучване.

Заключение

Пилотният проект официално е започнал след инсталирането на хардуера, считано от 6 август 2018 г. Първо ще се измери базовата линия и след това ще бъде разгърната действителната платформа RESPOND и официалното проучване ще започне. Макар и сравнително скромна извадка (само 24 жилища, какъвто е случаят с Мадрид), успехът на този пилотен проект ще доведе до създаването на по-големи такива системи и ще спомогне за създаването на устойчива енергийна мрежа на 21-ви век. Успехът на RESPOND ще се измерва в създаването на самата система, както и във всички уроци, научени от разгръщането.

Източник: Stack7  in Мedium

Вашият коментар