fbpx
24.09.2017

Решения

Energomonitor пусна нов иновативен Gateway с отворен код

През март тази година, софтуерния инженерен екип на Energomonitor Czech Republic разработи и пусна иновативния transparent MQTT-SN gateway Bisquitt. Той предоставя опростен, сигурен и базиран на стандарти начин за свързване на IoT устройства с ограничени ресурси към MQTT инфраструктура.

Energomonitor Pro - иновативна автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението

Напълно автоматизирана система за МСП с WEB базиран софтуер за дистанционен мониторинг на енергопотреблението в реално време, основа за внедряване и сертифициране на системи за управление на енергията - Енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 50001.

Свободен пазар - как можем да намалим сметките за ток?

Оказва се, че ако се информираме ежедневно и в реално време за потреблението си на електроенергия с помощта на smart metering и съобразим режима на работа с борсовите цени, то можем да влияем на крайната цена и реално да намалим драстично разходите си за електроенергия.

Дигитализацията на българските общини е в ход

Първата дигитална „умна“ и „зелена“ детска градина в София е вече факт. През лятото на 2021 г. Енергомонитор България изгради първата общинска фотоволтаична инсталация върху покрива на общинското детско заведение и внедри дистанционен енергиен мониторинг или т.н. „умни“ комунални услуги. Проектът се реализира благодарение инициативата на Столична община., Дирекция “Дигитализация, иновации и инвестиции”.

Безопасни условия на труд по време на COVID-19

Професионална система за пречистване и наблюдение качеството на въздуха в работна среда на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс, удовлетворяваща изискванията за безопасни условия на труд в условията на COVID -19.

Енергиен мониторинг в Хранинвест-Хранмашкомплект АД, гр. Стара Загора

Дистанционен енергиен мониторинг в реално време, реализиран в голямо индустриално предприятие Хранинвест - Хранмашкомплект АД, гр. Стара Загора. Пълен контрол над производствения процес и работата на конкретни машини, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Наблюдение на моментния товар, сравнение на потреблението с предишни периоди, анализи на пасивната консумация и др.

водомери с дистанционно отчитане

Дистанционно отчитане на водомери

Писна ли ви от инкасатори с фенерчета в ръка, които посещават дома ви и навлизат в личното ви пространство за да отчитат водомерите ви? Колко често ви се случва да не можете да осигурите достъп до вашия имот за отчет, да се чудите как да излезете от работа заради отчитането или пък да забравите за предварително обявените ден и час.

Проект RESPOND

Идеята на проекта е чрез внедряване на системи за енергиен мониторинг в домакинствата, да се ангажира тяхното внимание и да се повиши тяхната информираност, така че чрез промяна на поведението да намалят енергийната си консумация. Енергийната система за наблюдение Energomonitor осигурява отлична възможност за изпълнение на целите на проучването, като осигурява лесна интеграция и разнообразна и достъпна информация за потребителите.

DIN RAIL INPUTS v3

NB-IoT DIN RAIL Energomaster

Най-прецизното онлайн измерване на консумацията на електроенергия в реално време. Изчислява консумацията като функция на тока и напрежението, както и активна и реактивна енергия. Едно устройство може да наблюдава до 9 отделни токови вериги.Следи амплитудите на напрежението и тока за предотвратяване на повреди. Осъществява мониторинг на производството и потреблението на електроенергия от фотоволтаични инсталации (PV).

powersense-dc-title

Energomonitor Powersense DC

Приложения: Фотоволтаика – мониторинг на постоянен ток и индивидуални схеми. Центрове за данни – следене на състоянието на батерията на UPS и мониторинг на мощността. Батерии – наблюдение на зареждането и разреждането. BTS станции – наблюдение на радио оборудване. Висока ефективност и лесна инсталация, без необходимост от нарушаване целостта на съществуващата инсталация. Захранването е защитено от неправилна инсталация. Ако сте нарушили поляритета при инсталацията, устройството ще бъде защитено от късо съединение.

Energomonitor Bulgaria

Схема за задължения за енергийни спестявания

Конкретни примери за енергийно спеставяне показаха Energomonitor Чехия и партньори пред търговците на електроенергия на свободния пазар. Могат ли търговците на енергия да помогнат на крайните потребители да намалят потреблението си на енергия чрез използване на интелигентни системи за енергиен мониторинг? Домакин на семинара беше Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Седмични и месечни доклади по имейл

Energomonitor има грижата да Ви изпраща дискретно на посочен от Вас имейл седмични и месечни доклади. Докладите съдържат подробна информация за вашето потребление по дни и часове. Информацията се представя в разбираем графичен и табличен вид.

HOTEL IVANOFF гр. Свищов – енергиен мониторинг

Семейният хотел “HOTEL IVANOFF” в гр. Свищов – синоним на изящество, класа и ефективност. Реализация на проект за енергиен мониторинг в семейния хотел Ivanoff гр. Свищов. Наблюдение на основни токови кръгове с устройствата Energomonitor Powersense. Мониторингът в реално време допринесе за намаляване на сметките за електроенергия с над 500 лв. за месец.

Хотел Сити, гр. Стара Загора

Оптимизация на енергийната консумация в Хотел Сити, гр. Стара Загора. Могат ли да се оптимизират разходите за енергия в българските хотели или всяко покачване на цените на енергията трябва да рефлектира върху крайната цена за нощувка, която клиентите плащат? Оказва се, че има вариант цената за нощувките да се запази, като вместо това се оптимизират разходите за енергия

2 Giraffes Espresso Bar

Време е за “енергийно – ефективно кафе” в 2 Giraffes Espresso Bar. Измерването на електроенергията в реално време с помощта на системата Energomonitor ни позволи да проследим консумацията на заведението за едно денонощие. Без мониторинга в реално време това измерване можеше да се извърши единствено като се прави отчитане на електромера и ръчно пресмятане на разходите.