Искате ли служителите ви да са здрави и концентрирани?

Как можете да помогнете за поддържането на здравето и концентрацията на вашите служители?

Могат ли системите за дистанционно наблюдение на качеството на въздуха в закрити помещения да помогнат в борбата с вирусни инфекции, умора, липса на концентрация и др.?

Безопасните и здравословни условия на труд на работното място в закрити помещения са от изключително значение. Всяко неразположение на работниците и служителите се изразява в по-ниска производителност и повече болнични. Качественото изпълнение на ежедневните ни задачи зависи основно от това да сме бодри, концентрирани и здрави. Често прекарваме много повече време в затворените помещения докато работим отколкото навън. Ето защо, качеството на въздуха на закрито играе основна роля за ограничаване разпространението на вируси, оказващи пагубно влияние върху дихателната система и развитието на респираторни заболявания.

Всичко това налага повишаване на изискванията към работната среда и стриктен контрол върху основните параметри на въздуха – температура, влажност и въглероден двуокис (СО2), които оказват съществено влияние върху човешкото здраве.

Ако често се чувствате некомфортно – уморени, разконцентрирани, сънливи или болни, без да има реална причина за това, то отговорът може да се търси в качеството на въздуха в затворените помещения. Сградите са все по херметически изолирани и  въздухообмена между вътрешната и външната среда е все по-малък. Това допълнително влошава характеристиките на въздуха чрез увеличаване концентрацията на CO2 и създаване на предпоставки за разпространение на опасни за човешкото здраве вируси.

Кои са съществените параметри на качеството на въздуха, които трябва да се наблюдават?

Всеки тип затворено работно помещение има специфични изисквания за микроклимат, но най-общо казано, здравословните  и комфортни параметри на въздуха в закрити помещенията са в следните граници:

  • Вътрешна температура в диапазона 20 – 22 градуса,
  • Влажност от 40 до 70% и
  • Концентрацията на CO2 от 350 до 1000 ppm.

Всички стойности извън горепосочените създават предпоставки за влошаване на човешкото здраве.

Източник: Dexma

Но знаем ли каква е влажността, вътрешната температура и нивото на въглероден диоксид (СО2) в помещенията, които обитаваме?

Когато липсва измерване няма как да знаем, че стойностите може да са извън допустимите. А всъщност това са основни характеристики на въздуха за поддържане на здравословен микроклимат, безопасни и здравословни условия за труд и почивка.

Както е казал Питър Дракър, можем да управляваме само това, което можем да измерим.

Има ли решение?

Екипът от висококвалифицирани експерти на Energomonitor s.r.o. Чешка Република ясно осъзнаха този проблем и разработиха решение, базирано на новите технологии от 21-ви век. Те разработиха интелигентно комбинирано устройство, в което вградиха 3 сензора за следене качеството на въздуха с идеята да помогнат в борбата с  последствията от мръсния въздух върху хората и най-вече върху децата.

Сензорът Energomonitor Airsense измерва така важните за човешкото здраве параметри на въздуха в затворени помещения, като вътрешна температура, влажност и СО2. Той следи в реално време параметрите на микроклимата и се грижи за вашето здраве.

И не само това, той е естетичен, безжичен и преносим, така че може да бъде поставен на най-подходящото място, допълвайки отлично и най-модерния интериор.

Напълно автоматизираната система Energomonitor дава възможност за наблюдение в реално време на вътрешната температура, влажността и концентрацията на въглероден диоксид (СО2) в закрити помещения. Уеб интерфейсът Energomonitor осигурява непрекъснато наблюдение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Информацията е лесна за разбиране и проследяване чрез графична и таблична визуализация. Данните се съхраняват в облак, което позволява преглед на исторически данни с цел анализ. Достъпът до web платформата се осъществява от всеки компютър, лаптоп, таблет или смартфон, без ограничение в устройствата от които може да се достъпва. Интерфейсът Energomonitor e потребителски ориентиран, многоезичен, адаптиран за нуждите на всяко работно място.

Интерфейсът визуализира:

  • Стойности в реално време на температура (0С), влажност (%) и концентрация на CO2 (ppm);
  • Сравнения с предишни периоди на дневна или месечна база;
  • Предоставя таблични и графични справки – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
  • Поддържа регистър с исторически данни на параметрите на въздуха – температура, влажност и концентрация на СО2 и др.

За какви помещения е подходящ?

Няма ограничения в типа затворени помещения в които да бъде поставен Energomonitor Airsense.

Energomonitor Airsense представлява трансмитер с вградени сензори за вътрешна температура, влажност и СО2.

Той има изчистена визия, което го прави подходящ за поставяне в корпоративни помещения като офиси, ресторанти, заведения, лаборатории, производствени помещения – цехове, конферентни зали и др.

Тъй като е безжичен той може да бъде поставен свободно върху всякаква повърхност или да бъде окачен на стена.

Какво е необходимо за да работи системата?

1.Базова станция Energomonitor (Gateway)

Базовата станция събира данните от сензорите инсталирани в нейния обхват предаватели чрез безжична връзка. Посредством интернет комуникация тя изпраща получените данни от сензорите в облак за съхранение. Безжичната комуникация между Базовата станция и предавателя се осъществява с помощта на собствен Chirp протокол с честота 433MHz. Необходимо е Базовата станция да бъде свързана постоянно към ел. мрежата и интернет, посредством включените в комплекта Ethernet и захранващ кабел.

2. Безжичен предавател Airsense с вградени сензори за температура, влажност и СО2

Безжичният предавател за контрол на параметрите въздуха в затворени помещения има вградени сензори за температура, влажност и СО2.

Измерените данни се изпращат безжично на Базовата станция Energomonitor по радиосигнал, използвайки собствен Chirp протокол с честота 433MHz.

Включва батерии.

 

Ако имате въпроси или желаете изготвяне на оферта, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт или на телефон:

tel: 0889 969 505

[wpforms id=“2780″]

  1.  

Вашият коментар