fbpx
06.03.2018

Сензори за контрол на въздуха Energomonitor Airsense

Сензори за контрол на качеството на въздуха Energomonitor Airsense

Airsense

Energomonitor Airsense е будното канарче, което следи въздухът във вашето помещение да бъде винаги чист. Сензорът регистрира нивата на въглероден двуокис (CO2), относителна влажност (RH) и температура в помещението в което е поставен и ви алармира да предприемете действия. Energomonitor Airsense е подходящ за училища и детски градини, където контролът над чистотата на въздуха и комфорта е от първостепенно значение за концентрацията на децата и тяхното здраве. С помощта на Energomonitor Airsense възпитанието на децата и учениците на отношение към околната среда се превръща в игра.

С Energomonitor Airsense вие наблюдавате нивата на CO2 , влажността и температурата в реално време. Информацията се обновява на всеки 6 секунди. Можете да сравнявате консумацията си днес с тази от вчера или миналата седмица. Web базираната платформа позволява да наблюдавате показателите за качеството на въздуха чрез интернет от всяко устройство – компютър, лаптоп, таблет или телефон. Данните ви се предоставят по ясен и разбираем начин. С Energomonitor Airsense винаги знаете какво е състоянието на въздуха в момента, вчера, днес, миналата седмица, месец или година.

Energomonitor Airsense е приложим в случаите, когато искате да следите в реално време състоянието на въздуха вътре в класната стая, детската градина, а защо не и във вашия дом. Трупането на архив с данни за качеството на въздуха позволява извършването на анализи и сравнения с минали, настоящи и бъдещи периоди.

С помощта на Energomonitor Airsense можете:

  • Да измервате и наблюдавате в реално време нивото на въглероден двуокис (CO2), относителната влажност и температурата в конкретни зони.
  • Да получавате сигнали за надвишаване на допустимите нива СО2.
  • Да използвате натрупания архив за изготвяне на анализи, обследвания и прогнози.

За какво е подходящ?

Подходящ е за всяко училищe, детска градина, офис, болница, публична сграда и индустриално помещение в които качеството на въздуха е от първостепенно значение.

Как става измерването?

Измерването е безжично, като канарчето може да се закачи на стена или да се постави свободно на подходящо място.  Измерените данни се предават безжично на Домашната база (Homebase) , която от своя страна изпраща данните в облак за обработка, съхранение и последваща визуализация. Домашната база се свързва с рутера посредством Ethernet кабел.

Airsense infografica

Сензорът Energomonitor Airsense е съвместим с всички други сензори Energomonitor свързани безжично към  Homebase в същия обект.

Вижте и останалите продукти на Енергомонитор България:

Мониторинг на електроенергията

Мониторинг на природен газ 

Мониторинг на водата 

Сензори за електроуреди

Сензори за температура

Портативен дисплей