fbpx
29.08.2017

Измерване на електроенергия по фази

Electrisity

Контролно измерване на електроенергия – Energomonitor Powersense

Energomonitor Powersense е подходящ за децентрализирано контролно измерване на консумацията и производството на електроенергия по фази в реално време. Измерването може да бъде, както на общата консумация на цели сгради и предприятия, така и децентрализирано измерване на консумацията от производствени машини и по токови кръгове. Поставя се след  електромера  вътре в  електрическото табло (ГРТ). Показва моментната консумация, консумацията по минути, часове, дни, месеци и години в kWh (MWh) и в лева. Следи консумацията на постоянно включените уреди в обекта и дава препоръки за оптимизация на енергопотреблението.

С модул Energomonitor Powersense наблюдавате собствената си консумация на ток в реално време.

Web базираната платформа позволява наблюдение чрез интернет от всяко устройство- компютър, лаптоп, таблет или телефон. Информацията се обновява на всеки 6 секунди.

Виж демо версия тук

Данните се съхраняват в облак, обработват се и се предоставят по ясен и разбираем начин. С Energomonitor Powersense винаги знаете колко електроенергия консумарате в момента, вчера, днес, тази седмица, миналата седмица, месец, година.

Приложение

Energomonitor Powersense е приложим в случаите, когато нямате достъп до електромера, но искате да знаете и да контролирате самостоятелно колко електроенергия (kWh) и пари (лева) изразходвате в момента, днес, вчера, този месец или година, искате да сравнявате и да спестявате.

С помощта на Energomonitor Powersense можете:

  • да измервате както общата консумация на обекти, така и консумацията по отделни токови кръгове към които са подвързани различни консуматори. Може да измервате консумацията на електроенергия например само на бойлери, термопомпи,  електрически котли, чилъри, или отделни зони като ресторанти например и др.
  • да измервате производството на електроенергия от фотоволтаици.

С Energomonitor Powersense имате пълен контрол  и можете да следите онлайн от телефона си какво количество и по кое време на денонощието получавате електроенергия от фотоволтаика и какво количество консумирате от мрежата.

За какво е подходящ?

Подходящ е за фотоволтаични инсталации, хотели, административни сгради, банки, училища, детски градини, болници, офиси, домакинства, производства и др.

Energomonitor Powersense е приложим и за производства, в случаите в които  е необходимо да се определи стойността на единица продукт чрез измерване на електропотреблението от конкретна машина.

Как става измерването?

Измерването се извършва с помощта на отваряеми токови трансформатори (клипс), които се монтират на 1 или 3 фазови проводници. Данните се предават безжично на Базова станция, която приема радиосигнала от трансмитера и го изпраща в облака за обработка, съхранение и последваща визуализация. Базовата станция се свързва с рутера посредством Ethernet кабел, включен в комплекта.

Сравнявате и спестявате. Толкова е лесно!


Energomonitor Optosense

Energomonitor_Optosense_BASIC-box01-min

Energomonitor Plugsense

Plugsense basic

 

 

 

 

Вижте и останалите продукти на Енергомонитор България:

Мониторинг на природен газ 

Мониторинг на водата 

Сензори за електроуреди

Сензори за температура

Сензори за контрол на CO2 и влажност на въздуха

Портативен дисплей