29.08.2017

Дистанционно измерване на природен газ

Priroden gazRelaysense Gas

Измерване на природен газ 

Ако консумирате природен газ за отопление и топла вода и искате да имате постоянен контрол над потреблението си, то това е за вас.

Енергомонитор е вашият незаменим помощник, когато използвате природен газ за отопление и топла вода и искате да имате постоянен контрол над потреблението си. Вече можете да набюдавате онлайн потреблението на газ чрез импулсен сензор монтиран на търговския прибор – разходомер.

Relaysense gas demo

Информацията се обновява на всеки 6 секунди. Можете да сравнявате консумацията си днес с тази от вчера или миналата седмица. Web базираната платформа позволява да наблюдавате потреблението си чрез интернет от всяко устройство – компютър, лаптоп, таблет или телефон. Данните Ви се предоставят по ясен и разбираем начин в табличен и графичен вид. С Енергомонитор за дистанционно измерване на природен газ винаги знаете колко kWh природен газ изразходвате в момента, днес, вчера, миналата седмица, месец и година.  Не чакате края на месеца за да разберете от фактурата какво количество природен газ сте изразходвали и колко дължите на газо-разпределителното дружество.

Сравнявате и спестявате. Толкова е лесно!

Приложение

Подходящо за предприятия, търговски центрове, бизнес сгради, публични сгради – административни, училища, детски градини, болници, домакинства с индивидуални разходомери и др.  

Как става измерването?

Измерването се извършва с помощта на импулсен сензор, който чете импулсните данни на изхода от разходомера и ги трансформира в kW. Данните се предават безжично на Homebase, която приема радиосигнала от трансмитера и го изпраща в облака за обработка, съхранение и последваща визуализация на данните. Homebase се свързва с рутера посредством Ethernet кабел.

   

Вижте и останалите продукти на Енергомонитор България:

Мониторинг на електроенергия 

Мониторинг на водата 

Мониторинг на температура

Мониторинг на въздуха

Портативен дисплей