fbpx
06.03.2018

Портативен дисплей Energomonitor Portasight

Portasight-#Енергомонитор

Energomonitor Portasight за бърз визуален достъп

С портативния дисплей Energomonitor Portasight  можете да наблюдавате най-важните за вас сензори само с един поглед. Стилен дизайн и големи цифри за контрол и от най-отдалечениете точки в помещението. С Energomonitor Portasight  избирате кои два сензора са ви приоритетни и искате да ги наблюдавате и да спестявате- електроенергия, природен газ, вода, температура, влажност и СО2. Energomonitor Portasight  ви информира в реално време за отклонения от обичайната консумация. Не чакате края на месеца за да получите фактура с информация колко енергия сте изразходили, когато вече е твърде късно да предприемете действия за спестяване.

Виж демо версия тук

Приложение

Energomonitor Portasight  е приложим в случаите, когато искате да имате бърз визуален достъп за да можете да реагирате с промяна на поведението си и да спестявате.

С помощта на Energomonitor Portasight  можете:

  • Да избирате каква информация да наблюдавате в зависимост от вашиете приоритети за спестяване.
  • Да се информирате с един поглед от всяка отдалечена точка в помещението благодарение на големите цифри изобразени на дисплея Energomonitor Portasight .

За кого е подходящ?

Подходящ е за домакинства, бизнеси, училища, детски градини и публични сгради в които цели екипи са ангажирани със спестяването на енергия и следенето на качеството на въздуха е от първостепенно значение. Изключително полезен за обучението и възпитанието за енергийно спестяване на служители и деца.

Как става измерването?

Energomonitor Portasight  е удобен безжичен и преносим дисплей, който може да се закачва на стена или да се постави свободно на подходящо място.  Получава актуални данни от свързаните към Домашната база сензори и показва данните на два от най-важните избрани от потребителя сензора.

Portasight_basic

Дисплеят Energomonitor Portasight  е съвместим с всички сензори Energomonitor свързани безжично към  Homebase в същия обект.

Вижте и останалите продукти на Енергомонитор България:

Модули за ток

Модул за природен газ 

Модул за вода 

Сензори за електроуреди

Сензори за контрол на CO2 и влажност на въздуха

Сензори за температура