fbpx
17.01.2018

Енергомонитор Powersense

Наблюдение на консумацията на ток в реално време с Енергомонитор Powersense

С Energomonitor Powersense наблюдавате консумацияjd на ток в реално време.

Web базираната платформа позволява да наблюдавате потреблението си чрез интернет от всяко устройство – компютър, лаптоп, таблет или телефон. Информацията се обновява на всеки 6 секунди.

Данните се съхраняват в облак, обработват се и се предоставят по ясен и разбираем начин. С Енергомонитор Powersense винаги знаете колко електроенергия консумарате в момента, вчера, днес, тази седмица, миналата седмица, месец, година.

Приложение

Енергомонитор Powersense е приложим в случаите, когато нямате достъп до електромера, но искате да знаете и да контролирате самостоятелно колко ток (kWh) и пари (лева) изразходвате в момента, днес, вчера, този месец или година, искате да сравнявате и да спестявате.

За кого е подходящ?

Подходящ е както за домакинства, така и за офиси, хотели, заведения, ресторанти, банки, магазини, училища, детски градини и др., както и за производства в които е важно да бъде установен разхода на електроенергия за единица продукт.

Как става измерването?

Измерването се извършва с помощта на токови трансформатори (клипс или щипки), които се монтират на фазовите проводници. Данните се предават безжично на Домашната база, която приема радиосигнала от трансмитера и го изпраща в облак.

Сравнявате и спестявате. Толкова е лесно!

Изберете Homebase

energomonitor_homebaseДомашната база е сърцето на модула Енергомонитор Powersense. Тя приема сигнала от трансмитера и го трансформира в цифров. Към една Домашна база могат да се присъединят до 30 трансмитера, локализирани в нейния обхват. Домашната база изпраща събраните данни в облачната инфраструктура, където се обработват и представят в ясен и разбираем за потребителя вид.

 

Комплект токов трансформатор с трансмитер (превадател)

Трансмитера осъществява връзката между токовия трансформатор и Домашната база. Към един трансмитер може да се свържат с кабел от 1 до 3 токови трансформатора. Връзката между трансмитера и Домашната база е безжична, като разстоянието между тях не бива да надвишава 150 метра, като качеството на връзката зависи основно от локалните условия.