Първата дигитална „умна“ и „зелена“ детска градина в София

Дигитализацията на българските общини е в ход

Става дума за най-голямата детска градина (ДГ) в столицата – ДГ№76 „Сърничка“, позиционирана в столичния квартал Младост IV.

През лятото на 2021 г. Енергомонитор България изгради първата общинска фотоволтаична инсталация върху покрива на общинското детско заведение и внедри дистанционен енергиен мониторинг или т.н. „умни“ комунални услуги.

За проекта

Проектът е пилотен и се осъществява във връзка с реализацията на Стратегията за дигитализация на столицата, подготовката на София за постигане на целите на ЕС за климата и енергията до 2030 г. и европейската зелената сделка.

Предвижда се резултатите от проекта да се използват за извършване на таксономичен анализ за оценка на потенциала и последващо имплементиране и в други училища и детски градини в столицата.

Участници в проекта

Възложител на проекта е Столична община, чрез дирекцията по дигитализация, иновации и икономическо развитие на Столичната община. Проектът се изпълнява от Енергомонитор България с подкрепата на ЧЕЗ Електро България.

Етапи на проекта

Проектът е насочен към повишаване на енергийна ефективност и включва два етапа: производство на „зелена“ енергия за собствено потребление и внедряване на системата Energomonitor за „умни“ комунални услуги.

Производство на „зелена“ енергия

Фотоволтаичната инсталация е с инсталирана мощност 13 kWp, като основната й цел е да осигури производството на „зелена“ електроенергия за задоволяване на част от потребната електроенергия на детското заведение.

Проектът показва как реално детските градини могат сами да си произвеждат екологично чиста „зелена“ енергия от слънцето и да я използват веднага на мястото на производство.

С новата фотоволтаична система, детската градина ще може да си произвежда по екологичен начин електроенергия в продължение на повече от 20 години, през целия жизнен цикъл на централата.

Очаква се инвестицията да се изплати за около 8 години, след което произведената енергия от детската градина ще бъде напълно безплатна. Освен преки ползи от спестени финансови разходи за закупуване на електроенергия, детската градина се предвижда да редуцира до 11,97 тона годишно емисии въглероден диоксид (СО2).

„Умни“ комунални услуги

„Умните“ комунални услуги включват онлайн наблюдение на комуналните разходи – електроенергия и вода, както и онлайн наблюдение на производството на електроенергия от фотоволтаика.

Интелигентната система за мониторинг на комуналните услуги или така наречените „Умни“ комунални услуги включва измерване и визуализация на потреблението на електроенергия в реално време на всяка от двете сгради на детската градина, измерване на производството на ел. енергия от фотоволтаика, измерване на водата във всяка от двете сгради, измерване и управление на консумацията на показателни електроуреди като съдомиялни, климатици, ел. печки и диспансери с помощта на т.н. „умни“ контакти.

„Умните“ комунални услуги включват в себе си софтуерна (интерфейс) и хардуерна част. Софтуерната част представлява web базиран интерфейс, достъпът до който се осъществява от всяко устройство снабдено с интернет – компютър, лаптоп, таблет или смартфон през браузър.

Предаването на данните се осъществява в реално време 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Измерените данни се визуализират по ясен и разбираем графичен и табличен начин. Те са напълно защитени (криптирани) и се съхраняват в облак с цел последващ експорт и анализ.

Хардуерната част се състои от основна част – Базова станция (Gateway), сензори и предаватели (трансмитери). Връзката между сензорите и базовата станция е безжична, което прави инсталацията бърза и лесна за изпълнение.

Ежеседмично и ежемесечно системата изпраща доклади по имейл за електропотреблението от двете сгради на детската градина.

Бъдещето е устойчиво и дигитално

За радост, все повече общини в България започват да търсят устойчиви решения съвместно с бизнеса и прилагат нови и иновативни за страната ни методи за енергийно спестяване в техните сгради.

Покривните фотоволтаични инсталации или така наречените Solar Rooftop централи в обществените сгради отдавна са утвърдена практика в много европейски страни.

Отдавна е доказано, че децентрализираното производство на електроенергия и използването и локално на мястото на потребление, не само пести използването на скъпи конвенционални ресурси и такси за добив и пренос, но и оказва положително влияние на околната среда.

Общините в България все по-ясно осъзнават и необходимостта от все по-стриктно управление на енергийните разходи чрез енергиен мониторинг в реално време.

Само чрез управление на комуналните услуги в реално време те могат да се превърнат постепенно от пасивни консуматори на енергия в активни енергийни потребители, стопанисващи автономни и устойчиви сгради.

Няма да е пресилено да се каже, че дигитализацията на енергийното потребление е най-прекия път за декарбонизация на общините и създаването на една по-чиста среда за живеене за нас и нашите деца.

Вашият коментар