fbpx

Не правете тази грешка, ако ви предстои изграждане на фотоволтаик за собствени нужди!

Какво е важно да знаете, ако ви предстои изграждане на фотоволтаична централа само за собствени нужди?

Ако Ви предстои изграждане на фотоволтаична централа само за собствени нужди е добре да се информирате предварително коя е най-подходящата мощност за вас.

3 причини за избор на по-големи мощности от необходимото

  1. В стремежа си да бъдат колкото се може по- независими от енергото, много компании и домакинства избират по-големи мощности отколкото са им необходими;
  2. В случаите, когато се използва европейско безвъзмезно финансиране, масово компаниите и домакинствата са склонни да инсталират по-големи мощности отколкото са им необходими просто за да получат повече пари;
  3. За да получат повече пари, често инсталаторите са склонни да дават оферти за по-големи централи отколкото в действително са необходими на клиента.

Какво означава производство на електроенергия само за собствени нужди?

Производството на електроенергия само за собствени нужди, без отдаване на електроенергия в мрежата, означава да има монтиран ограничител на мощността, който да не допуска връщане на енергия в мрежата. Това означава цялата произведена електроенергия да се използва на място в обекта. Това е задължително условие за пускане на централа от този тип в експлоатация.

Какво се случва на практика при преоразмерена централа?

Ако вашето електро потребление в конкретен час на деня е 3 кW например, а вашият фотоволтаик е в състояние при достатъчно слънцегреене в същия час да произведе 10 kW, то вследствие ограничението на мощността вие губите 7 kW, защото имате ограничител на мощността. Графично това се вижда много добре на следната диаграма.

Синята диаграма показва консумацията в рамките на един ден със съответните пикове на консумация и падове, а червената линия показва производството на електроенергия от фотоволтаика, но ограничено спрямо консумацията.

Съвсем ясно се вижда как производството на електроенергия от фотоволтаика не може да надскочи линията на консумацията в текущия момент, тъй като има ограничител на мощността. По този начин именно се губи част от произведената електроенергия, което респективно води и до загуба на пари и по-дълъг срок на изплащане на централата.

Възможни решения?

За да не „хвърляте на вятъра“ електроенергия, респективно пари е добре да се направи предварително измерване в реално време на вашето енергопотребление, което да отразява конкретно вашата собствена консумация и режим на работа, както и др. фактори, като слънцегреене във вашия регион, възможно разположение на панелите и посока, азимут и др.  След което да се направи идеен проект, който да Ви показва очаквания добив от централата, очакваните спестявания, мощност и тип на инвертора/ите, срокът на изплащане и т.н.

Най-ефективно се оказва комплексно решение, включващо батерии за съхранение на енергията и зарядни станции. Инсталацията на батерии за съхранение на произведената в излишък електроенергия и нейното използване през вечерните часове е едно от най-удачните решения за използване на пълния капацитет на централата. Това решение обаче трябва да бъде взето на етап проектиране и да бъде предвиден хибриден инвертор/и, който да позволява включването на микс от консуматори.

Ако желаете консултация или изготвяне на проект на вашата фотоволтаична централа, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0889969505, имейл bulgaria@energomonitor.bg или чрез формата за контакт:

Моля въведете валиден имейл.
Давам своето съгласие, собствениците на уеб сайта www.energomonitor.bg да използват подадената от мен информация с цел да отговорят на моето запитване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар