fbpx

Лесно отчитане сметките на наемателите, без посещение на място

Ако отдавате помещения под наем и ежемесечно се налага да отчитате и разпределяте суми за комунални услуги между наемателите, то това е за вас

Ако сте наемодател, който отдава помещения или сгради под наем на фирми или физически лица, то вие сте напълно наясно, че всеки месец освен наема трябва да си съберете и парите за комуналните услуги – ток, вода, парно, газ и др.

Това обаче се оказва не лека задача за повечето рентиери.

Една фактура, а толкова много наематели

Обикновено търговците на енергия издават ежемесечно фактура на собственика на партидата  за всяка комунална услуга – ток, вода, парно, газ и др. Това е така, защото търговският прибор – електромер, водомер, разходомер са на една партида. Респективно задълженението възниква изцяло за наемодателя. За да си събере парите за комунални услуги от наемателите, наемодателят трябва да преразпредели това общо количество енергия на наемателите. Това обаче се оказва не лека задача, особено ако имате много наематели.

Разпределението на енергията между наемателите мисия невъзможна

Обикновено повечето помещения или сгради, които се отдават под наем разполагат с контролни електромери и водомери. Обичайната практика е ежемесечно отчитане показанията на всеки един електромер и водомер, което изисква посещение на място в обекта, независимо колко отдалечен е той. По този начин наемодателите играят ролята на инкасатори. Те се налага ежемесечно да правят сложни изчисления за преразпределение на общото задължение по фактурите, разпределение и събиране на дължимите суми от всеки наемател.

Как се формира цената на тока и кой печели и кой губи?

Нека да разгледаме случай в който се отдават помещения под наем на фирми. Всяка фирма използва помещението за различни цели  – автосервиз, логистичен център, офиси, банки, магазини и др.

Собственикът  (наемодателя) като небитов потребител е подписал договор с търговец на енергия да купува активна електроенергия на свободния пазар, обикновено това е борсовата цена в сегмента “Ден напред” (IBEX) + надбавка. Борсовата цена в сегмента “Ден напред” се мени почасово и всеки ден е различна. Тя се отчита дистанционно всеки час от електроразпределителните дружества и данните се подават на търговците на енергия, които ви издават фактурите. Във фактурите се вписва усреднена цена на база реалната консумация в конкретен час по съответната цена за този час. Затова във фактурите няма да срещнете две еднакви усреднени цени на доставената активна енергия.

Ето защо, тези наематели, които използват електроенергия във върховите часове с най-скъпа цена следва да заплащат тока на по-висока цена от тези, които използват електроенергията в периоди от денонощието с по-ниска цена. Разбира се, ако отчитате веднъж месечно електромерите няма как да знаете кой наемател по кое време от денонощието използва енергията.

Дистанционно отчитане онлайн 24/7

Знаете ли, че вече има лесен начин да следите дистанционно потреблението на енергия от вашите наематели и да знаете почасово и на дневна база кой от наемателите ви колко ток е изхарчил, без да ходите на място в обектите и да отчитате електромери.

Как става дигитализацията на потреблението – измерване на ток в реално време

Върху съществуващите електромери се поставят сензори, които започват да четат данните за потреблението на електроенергия 24/7, след което с помощта на облачна платформа те се визуализират по ясен и разбираем начин. Архивът от данни се съхранява в облак и е на ваше разположение. Не се налага да ходите на място в обекта всеки месец и да записвате данните. Спестявате време и пари. 

Можете дори да калкулирате сума на вашите наематели на дневни разходи, без дори да стъпвате в имота, който отдавате.

По подобен начин може да се отчита дистанционно и потреблението на вода и природен газ, без необходимост от смяна на водомера или разходомера.

Ако искате да знаете как можете да дигитализирате потреблението на вашите наематели не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0889969505 или чрез формата за контакт.

Моля въведете валиден имейл.
Давам своето съгласие, собствениците на уеб сайта www.energomonitor.bg да използват подадената от мен информация с цел да отговорят на моето запитване.

 

Вашият коментар