fbpx

Как да увеличите приходите на вашия бизнес, като използвате свободните си паркоместа?

Искате ли да знаете как можете да осигурите допълнителни пасивни приходи за вашия бизнес от вашите собствени паркоместа?

Ако разполагате със собствени паркоместа в хотели, търговски центрове, ресторанти, кафенета, жилищни комплекси, спортни центрове, бизнес и публични сгради, предприятия, имате фотоволтаична централа с излишък на енергия и др. и искате да имате:

  • Нов допълнителен пасивен източник на доходи за вашия бизнес
  • Имидж на иноватор
  • Да привличате и да печелите от нови клиенти с електромобили (EV)
  • Да осигурявате сигурност и спокойствие за безпроблемно придвижване с EV
  • Да допринасяте за по-чиста околна среда във вашия регион
  • Да намалявате ежедневно въглеродния си отпечатък…

… то това е за вас.

Споделяме Ви иновативна облячна услуга Smart shared charging stations (SSCS) – интелигентни споделени зарядни станции за елекромобили (EV) , чрез която можете да генерирате допълнителни пасивни приходи за вашия бизнес от собствените си паркоместа.

Каво е Smart shared charging stations (SSCS)?

SSCS e решение, което се фокусира върху генерирането на приходи от споделено зареждане, намаляването на въглеродния отпечатък и насърчаване приоритното използване на екологични транспортни средства. 

SSCS осигурява информация за мрежата от споделени зарядни станции, което допълнително привлича клиенти и осигурява  индиректни ползи.

Интелигентните споделени зарядни станции Ви помагат да имате допълнителни приходи и успоредно с това да допринасяте за намаляване отделянето на въглеродни емисии. Това носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Ако вече имате инсталирани зарядни станции?

Може ли вашите съществуващи зарядни станции да започнат да генерират приходи? Отговорът е да, могат, ако поддържат Open Charge Point Protocol (OCPP). Те могат да бъдат интегрирани и да започнат да използват платформата. 

Започнете да приемате плащания още сега!

Smart shared charging stations осигурява възможност за допълнителни доходи за вашия бизнес – 24/7, отдалечен достъп и информация за вашите приходи, мониторинг, статистики и възможност за приемане на плащания чрез дебитни или кредитни карти.

Още причини защо да започнете да използвате Smart shared charging stations още сега?

 • Получавате приходи от зареждане чрез удобно плащане с кредитна или дебитна карта.
 • Инвестицията ви се изплаща от генерираните приходи.
 • Сами определяте тарифата на която да таксувате своите посетители/клиенти.
 • Възможност за динамично ценообразуване въз основа на времето от деня, kWh или продължителността.
 • Сами настройвате различни ценови структури за различни групи шофьори на EV (напр. клиенти/неклиенти).

Имате пълен дистанционен контрол над получените приходи

Имате постоянен достъп до облачна услуга, която Ви позволява дистанционен контрол върху получените приходи.

 • Разполагате с отчети в реално време, анализи за зареждане на EV и таксуване
 • Достъп до информация в реално време 24/7
 • Облачно решение ориентирано към бъдещето без емисии
 • Open Charge Point Protocol (OCPP) за безпроблемно свързване с всички OCPP – съвместими станции за зареждане.

Възможност за разширение и неограничени приходи

Имате много паркоместа? Чудесно. С SSCS имате възможност за добавяте  нови и нови зарядни точки и да разширявте мрежата от зарядни станции и поетапно да увеличаване на приходите.
Печелите все повече и повече от собствените си паркоместа и индиректно от привличане на нови клиенти, използващи електромобили.

Приоритетно използване на възобновяема енергия

Ако разполагате с фотоволтаична инсталация за собствени нужди и имате възможност да произвеждате повече електроенергия от необходимата ви, то вместо да я губите можете използвате SSCS и да генерирате допълнителни приходи. 

SSCS Ви дава възможност да използвате енергията от слъцето за печелене на допълнителни доходи и успоредно с това интензивно да намалявате въглеродиня си отпечатък.

SSCS Ви позволява да зададете приоритетно зареждане на EV със зелена енергия, което подпомага използването на възобновяеми ресурси и допълнително спестяване на пари от използването на конвенционални горива.

Още 5 индиректни ползи от внедряване на Smart shared charging stations на вашите паркоместа

1. Намалявате оперативните си разходи
С преминаването към EV намалявате собствените си оперативни разходи за поддръжка на автопарковете (OPEX) до 25%.

2. Изплащате бързо своите EV
Възстановявате бързо допълнителните първоначални разходи за собствени EV с намалени разходи за обслужване и данъчни облекчения.

3. Привличате нови клиенти
Повишавате използваемостта на паркингите, привличате нови посетители и клиенти и успоредно с това генерирате приходи.

4. По-малко време и разходи за поддръжка
С SSCS управлението на зареждането на EV разполагате с алгоритми за автоматично възстановяване при повреда, което намалява дългосрочните разходи за поддръжка и елиминира необходимостта от изпращане на персонал по поддръжката на отделни обекти.

5. API интеграции със слънчеви системи и системи за съхранение на енергия
Възможност за интеграция на системите за производство и съхранение на слънчева енергия. Това осигурява самостоятелно, напълно интегрирано енергийно решение.

Ако искате да знаете как можете да интегрирате SSCS на вашите собствени паркоместа, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0889969505 или чрез формата за контакт!

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар