fbpx

Energomonitor Bulgaria Academy

Обучение на инсталатори и търговци за внедряване на системата Energomonitor в България

На 1 – ви юни 2021 г. от 18.00 часа, в сградата на Професионалната гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) в гр. София, се проведе първото за страната обучение за подготовка на кадри за професионално внедряване на системата за дистанционен енергиен мониторинг Energomonitor в България. В обучението взеха участие общо 12 курсиста.

Организатор на обучението е Eнергомонитор България – бизнес партньор за България на чешката компания за производство на софтуер и хардуер за дистанционен енергиен мониторинг – Energomonitor s.r.o, Czech Republic.

Домакин на събитието беше Професионалната гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА), гр. София с директор инж. Филип Филипов. Бяха осигурени отлични технически условия за подготовката на кадрите. Обучението премина при спазване на строги мерки за сигурност, в съответствие с изисквания за превенция от COVID – 19.

Специален гост и лектор на събитието беше изпълнителния директор на Софийската енергийна агенция (СОФЕНА) д-р инж. Здравко Георгиев, който представи теоретичната част и запозна курсистите с ролята на дистанционния енергиен мониторинг в процеса по внедряване на енергиен мениджмънт и прилагане на стандарт БДС EN ISO 50001:2011 за успешно управление на потреблението на енергия в сгради, предприятия и домакинства.

Практическата част (софтуер и хардуер) беше представена на курсистите от инж. Ренета Борисова и Недельо Шиеков. Наравена беше демонстрация на сдвояване на сензори Energomonitor, регистрация и настройка на софтуера и конфигуриране на сензори за дистанционно измерване в реално време на електроенергия, вода, природен газ, външна и вътрешна  температура, влажност и въглероден двуокис.  Всички участници получиха обучителни материали от Енергомонитор България Академи.

На успешно завършилите обучението беше издаден Сертификат за придобити основни и практически умения за професионално внедряване на оборудване Energomonitor в България.

 

Вашият коментар