fbpx
09.07.2023

Дистанционен енергиен мониторинг

Напълно автоматизирана система за енергиен мониторинг в реално време – Energomonitor

Динамичното наблюдение на потреблението на енергия в реално време провокира промяна в поведението и реално спестяване на енергия, пари и емисии СО2.

Какво може да наблюдавате онлайн и в реално време?

 

Можете да следите в реално време напълно дистанционно производство и консумация на електроенергия, природен газ, вода, външна и вътрешна температура, влажност и СО2.

С Energomonitor използвате само толкова енергия и природни ресурси, колкото са ви необходими, без разхищение

Описание на системата за енергиен мониторинг

Energomonitor e напълно автоматизирана интелигентна WEB базираната платформа за дистанционно наблюдение в реално време на потреблението на електроенергия, вода, природен газ и параметрите на микроклимата като температура, влажност и СО2, производство на чешката компания Energomonitor.

Софтуерът преобразува измерените данни в ясен и разбираем графичен и табличен вид, който позволява сравнение с предишни периоди и провокира енергийно спестяване.

Системата се състои от софтуерна и хардуерна част.

Софтуер Energomonitor

Софтуерът Energomonitor представлява WEB базирана платформа (интерфейс), която позволява дистанционно наблюдение на потреблението на енергия и параметрите на микроклимата в реално време от всяко устройство снабдено с интернет – компютър, лаптоп, таблет или смартфон, без ограничение в устройствата от които може да се достъпва.

Софтуерът осигурява графична и таблична визуализация на потреблението на енергия в реално време. Данните се съхраняват в облак за неограничен период от време. Софтуерът Energomonitor e потребителски ориентиран за енергийно спестяване, многоезичен, адаптиран за нуждите на ръководители, които искат да вземат информирани решения относно потреблението на енергия от предприятието.

Софтуерът Energomonitor осигурява още:

 • Визуализация и съхранениe на прочетените по комуникация данни за електропотребление в kWh/MWh;
 • Визуализация в реално време на моментния товар в kW;
 • Остойностяване на консумацията на всяка една измервателна точка в лева – две тарифи;
 • Децентрализирано измерване на потреблението на електроенергия по отделни токови кръгове –  производствени машини, чилъри, термопомпи, ел. бойлери и др.
 • Онлайн визиуализация на електропотреблението от съществуващ цифров електромер;
 • Сравнения на потреблението с предишни периоди;
 • Актуализацията на данните се осъществява на всеки 5 секунди, запис на данни на 1 минута;
 • Предоставя таблични и графични справки за електропотреблението по консуматори – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
 • Автоматизирани аларми по имейл при отклонения от обичайните стойности;
 • Експорт на данни за избрани периоди в xls или csv формат.
 • Показва минимални, максимални и средни стойности на потребление по консуматори;
 • Изпраща по имейл седмични и/или месечни доклади за енергопотреблението от избрани консуматори.
 • Поддържа регистър с исторически данни за електропотреблението по консуматори;
 • Генериране на почасови товарови профили;
 • Следене на консумацията на постоянно включените уреди;
 • Възможност за надграждане с нови точки на измерване и др.

Вижте демо тук:

Хардуер Energomonitor

Хардуерът Energomonitor се състои от безжично комуникиращи си помежду си хардуерни устройства: Gateway устройства, трасмитери и сензори за измерване. Безжичната комуникация между Gateway и трансмитерите се осъществява с помощта на собствен криптиран Chirp протокол с честота 433MHz.

 

Базова станция (Gateway – EWG6)

Базовата станция е сърцето на системата за дистанционен енергиен мониторинг Energomonitor. Тя събира данните от сензорите инсталирани в нейния обхват безжично.

Основният тип базова станци – Gateway EWG6 приема данни от до 30 различни трансмитера (предавателя), разположени в нейния обхват (разполага с 30 канала). Свързването на трансмитерите с базовата станция се осъществява чрез paired (сдвояване). Няколко базови станции могат да бъдат позиционирани в отделни локации и да бъдат свързани в общ акаунт.

Про версията Gateway EWG6 – C осигурява свързаност на хиляди сензори използвайки broadcast технологията.

Безжичната комуникацията се осъществява с помощта на собсвен Chirp протокол с честота 433MHz.

Необходимо е осигуряване на непрекъсваема интернет свързаност  24/7 часа в денонощието и ел. захранване на базовата станция, посредством включените в комплекта Ethernet и захранващ кабел.

Gateway използва DHCP за присвояване на IP адрес. Тя се свързва към сървъри чрез два мрежови протоколи на стан-дартните си портове: HTTP (80/TCP) за конфигуриране на устройството и за отдалечени актуализации на фърмуера и MQTT (1883/TCP) за изпращане на измерените данни в реално време.

Трансмитери и сензори

Трансмитерите предават безжично данните към базовата станция посредством радиосигнал с честота 433 MHz. Имат вградени в себе си сменяеми батерии.  Трансмитера осъществява връзката между сензорите и базовата станция.
Сензорите приемат данните в реално време от измервателните прибори или директно и посредством кабелна връзка ги предават на трансмитерите за последваща комуникация.

Ако имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0889969505 или  да ни изпратите запитване.

Моля въведете валиден имейл.
Давам своето съгласие, собствениците на уеб сайта www.energomonitor.bg да използват подадената от мен информация с цел да отговорят на моето запитване.