41,2% увеличение на цената на тока за месец май спрямо април на борсата и нова методика за балансиране – кой плаща сметката?

Очаква се увеличение на тока за месец май, кои са причините?

Освен увеличение с 41,2 % на средната цена на тока за май спрямо април 2024 г. за небитовите потребители на борсата в сегмента „Ден напред“, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Енергийния системен оператор (ЕСО) приеха нова Методика за определяне на цени на балансираща енергия, която влезе в сила от 01.05.2024 г., която засяга почти всички участници на пазара на електроенергия.

Какво означава балансираща енергия?

Казано накратко, балансиращата енергия служи за компенсиране на недостига и излишъка, причинен от неравномерното производство и консумацията на електроенергия. В този смисъл, всички производители и ползватели на електроенергия са участници в балансиращ пазар. 

Това означава, че колкото по-точни са прогнозите за очакваното производство и консумация на електроенергия, толкова по-малки са загубите за компенсиране на небаланси. Точното прогнозиране изисква постоянна информираност и измерване в реално време с интелигентни измервателни средства (ИИС) на производството и консумацията на електроенергия. Други фактори, като се вземат предвид са точни прогнози за очаквано слънцегреене, наличие на балансиращи мощности, ефективно управление на небалансите, регулиране на системния небаланс и др.

Балансиращи групи

Съвкупността от търговски участници (потребители, производители, търговци), които участват общо на пазара на балансираща енергия формират т.н. балансираща група. Те всички се наричат членове на балансираща група. Най-често търговецът с който имате сключен договор за доставка на енергия е и вашият координатор на балансираща група. Той извършва администрирането, прогнозирането, балансирането, обезпечаване нуждите на членовете в групата за компенсиране недостигът или излишъкът на електроенергия в рамките на групата за компенсиране на общия измерен небаланс на групата.

Какво общо има това с моята сметка за ток?

Балансиращата енергия се заплаща от всички – производители, крайни потребители (битови и небитови) и търговци. Както производителите, така и потребителите предоставят информация на избрания от тях търговец (координатора на балансиращата група) прогноза за планираната консумация и/или производство на енергия. Формираните небаланси межу очакваното и реалното производство/консумация се таксува по борсови цени за небаланс, който до април 2024 г. бяха от порядъка на 3-6% от средната борсова цена на пазар „Ден напред“

Новата Методика за определяне на цени на балансираща енергия на КЕВР, която влезе в сила от 01.05.2024 г. премахва т.н. „таван“ на балансиращите цени, което означава, че цената за компенсиране на недостига може да достигне рекордните 2500 лв./MWh в определение часове на деня или това е увеличение с до 30%, според асоциациите на търговците на енергия, които алармираха за риск от свръхвисоки разходи за балансиране. Това увеличение може да рефлектира както върху сметките, заплащани от битови и небитовите потребители, така и върху финансовите разчети на ВЕИ производителите (най-вече собственици на фотоволтаични централи).

Очакваното увеличение реално ще се отрази в сметките за ток за месец май тази година.

Как мога да дам точни прогнози колко енергия ще произвеждам или ще консумирам?

Ако до преди да излезе новата методика, сумите за небаланс не бяха съществени т.е. неточните прогнози за производство или консумация на енергия не бяха големи, то сега с новата методика всеки киловат отклонение от прогнозите ще се таксува „солено“.

Естествено компаниите, които разполагат с мониторинг в реално време с интегигентни измервателни системи (smart metering) на производството и/или консумацията на електроенергия ще могат да правят точно своите прогнози и ще избегнат санкции за небаланси.

Как мога да започна да измервам и следя онлайн електропотреблението си?

На пазара вече има достатъчно средства за дистанционно онлайн измерване на електропотреблението. Почти всеки цифров електромер дори може да бъде дигитализиран изключително лесно.

Не се колебайте да се свържете с нас за безплатна консултация на тел. 0898969505, имейл bulgaria@energomonitor.bg или чрез формата за контакт:

[wpforms id=“2780″]

Вашият коментар