09.01.2024

Безплатна проверка на ESG резултат за устойчивост на компаниите

Проверете безплатно вашата ESG устойчивост и споделете резултата с вашите клиенти!

Ако сте компания, която продава на външни пазари, вереоятно не веднъж сте се сблъсквали с изискването на вашите клиети за удостоверяване на вашата ESG устойчивост или т.н. въглероден отпечатък, който вашата компания оставя.

Но какво е ESG устойчивост и защо е важно?

ESG (Environmental, Social and Governance) оценява ефекта от въздействието на компаниите по отношение на техните екологични, социални и управленски аспекти. Ако доскоро единственият показател за ефективността на една компаниия беше нейната печалба, то днес вече този показател вече не е достатъчен, а е необходимо да бъде отчитано и въздействието на компанията в социален и екологичен аспект.

ESG представянето на компанииите обхваща 5 макрообласти (бизнес, околна среда, хора и общество, управление и индустрия). 

БИЗНЕС

 • Стратегия за устойчивост на компанията;
 • Управление на риска, свързан с ESG;
 • Уместност на дейностите по Проучване и Развитие;
 • Услуги за цифровизация;
 • Етикетиране и политика на продуктите/услугите;

ОКОЛНА СРЕДА

 • Вода, енергия и отпадъци;
 • Сертифициране за опазване на околната среда.

ХОРА И ОБЩЕСТВО

 • Управление на персонала;
 • Сертифициране и законодателство;
 • Връзки със заинтересованите страни;
 • Връзки с териториите.

УПРАВЛЕНИЕ

 • Структура и състав на Борда на директорите;
 • Сертифициране и законодателство

ИНДУСТРИЯ

Платформата предоставя 35 въпросника, за да се гарантира, че компанията може да отговори на въпроси, свързани с нейната специфична принадлежност към индустрията.

Защо е важно да проверите своята ESG устойчивост?

Както знаете, на 25 септември 2015, правителствата на 193 страни членки на ООН подписаха Програма 2030 за устойчиво развитие. Програмата за действие, одобрена от Общото събрание на ООН, включва 17 конкретни цели за устойчиво развитие, изложени в по-широка програма за действие с общо 169 свързани цели GRI (Стандарти на глобалната инициатива за отчитане) и представлява най-добрите международни практики за оценка на ESG критериите:

 • Таксономия на ЕС за устойчиви дейности от 2022 г;
 • Регламент на ЕС 2019/2088 – Регламент за оповестяване на устойчиви финанси (SFRD) от 03/2021. Участниците на финансовите пазари предоставят на клиентите и инвеститорите информация относно включването на оценки на ESG в инвестиционните и консултантските процеси;
 • Европейски банков орган (ЕБО) – Насоки за отпускане и наблюдение на заеми (LOM);
 • Европейска комисия – Директива за докладване на корпоративната устойчивост (CSRD) задължението за нефинансово отчитане ще обхване компании с > 250 служители от 01/2023 (докладът е публикуван през 2024 г.). Изискванията ще се прилагат към регистрираните МСП от 01/2026 – включване на 49 000 компании от 11 600 по Директива за нефинансово отчитане.

Как можете да оцените своята ESG устойчивост?

За да помогнем на нашите клиенти да оценят своята ESG устойчивост, разширихме нашата екосистема от стратегически партньорски компании с още една компания – ICAP CRIF. Чрез тяхната глобална дигитална платформа Synesgy вече помагаме на нашите клиенти да оценят своята ESG устойчивост по скалата от A до E. Достъпът до платформата Synesgy за издаването на ESG резултата е напълно безплатен за нашите клиенти. За целта е необходимо  компанията да отговори на набор от въпроси в посочените области. Необходимото време за попълване е приблизително 2 часа.

Ако желаете достъп до въпросника за определяне на вашия ESG резултат, моля попълнете формата за контакт! Наш служител ще се свърже с вас за да Ви окаже съдействие.

[wpforms id=“2780″]