Енергомонитор - умното потребление на енергията

НАБЛЮДЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

С енергомонитор наблюдавате и контролирате консуматорите на енергия във Вашия дом и офис

Електроенергия

Наблюдавате в реално време консумацията си на електроенергия и разходите си. Сравнявате с предишни периоди.

природен газ

Наблюдавате в реално време консумация си на природен газ и Вашите разходи. Сревнявате с предишни периоди.

ВОДА

Наблюдавате в реално време изразходваното количество вода и разходите си. Сравнявате с предишни периоди.

ТЕМПЕРАТУРА

Наблюдавате в реално време температурата отвън и вътре. Разполагате с исторически данни за температурата в зоните, които Ви интересуват.

С ЕНЕРГОМОНИТОР ВИЕ ВИНАГИ ЗНАЕТЕ…

КАКВО СЕ СЛУЧВА ВЪВ ВАШИЯ ДОМ...

Story_home

КАКВО СЕ СЛУЧВА ВЪВ ВАШИЯ ОФИС...

Story office

ЕНЕРГОМОНИТОР ВИ ДАВА ОЩЕ:

 • Изчерпателна графична и таблична информация;
 • Преглед на всички сензори в реално време;
 • Историята на данните се запазва на всеки 90 секунди- неограничено сърфиране в историята на потреблението Ви;
 • Доклади по е-mail - седмични или месечни;
 • Извличане на цялата история на данните в XLS и CSV;
 • Решение на базата на облак - данни, достъпни по всяко време и навсякъде, от всеки компютър, таблет или мобилен телефон.
 • Известия в реално време за отклонения от обичайната консумация. Полезни съвети за спестяване на енергия.

с ЕНЕРГОМОНИТОР ПОЛУЧАВАТЕ:

 • С Енергомонитор можете да наблюдавате и контролирате консумацията на ток, газ и вода, както и да измервате външната и вътрешна температура в реално време. Прави записи на енергийното потребление на всеки 90 секунди.

 • Енергомонитор Ви дава подробна информация за потребената енергия, не само в kWh и литри, но и в лева за конкретната цена на доставчика Ви на енергия и вода. Сами задавате времеви периоди, измервате, сравнявате и контролирате сметките си за енергия.

 • Енергомонитор Ви позволява да съхранявате, разглеждате и сравнявате исторически данни за енергийната консумация от всяко устройство снабдено с интернет - компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.

 • Енергомонитор Ви алармира за отклонения от стандартната Ви енергийна консумация. Изпраща Ви седмични или месечни доклади по имейл. Дава Ви практични съвети за спестяване на енергия и много други ценни съвети.

КАКВО ВКЛЮЧВА ЕНЕРГОМОНИТОР?

ЕНЕРГОМОНИТОР Е ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА 

която включва софтурна и хардуерна част

Софтуер - web базирана платформа, която позволява да наблюдавате консуматорите си чрез интернет от всяко устройство - компютър, лаптоп, таблет или телефон. Данните се съхраняват в облак, обработват се и се предоставят по ясен и разбираем начин.

Хардуер - сензори за четене на данни от измервателните уреди, трансмитери и Домашна база, които приемат данните от измервателните уреди и ги изпращат за обработка в облака.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Холдинг Загора

Оптимизация на енергийната консумация в Хотел Сити, гр. Стара Загора.
С уредите Енергомонитор Optosense Холдинг Загора има пълен контрол над общата консумация на електроенергия в хотела. Допълнително се следи онлайн консумацията на електроенергия от бойлери, чилъри, асансьори, печка и административна сграда с уредите с модул Powersense три фази -12 и 36 mm.

2 Giraffes Espresso Bar

Ресторант за закуска и брънч в София
С Модулът Енергомонитор Powersense три фази 10 mm беше измерена общата консумацията на електроенергия в заведението. Бяха установени най-големите консуматори и определени пиковете през деня с най-голяма консумация.

Хотел Ivanoff

Семейният Хотел Ivanoff гр. Свищов – синоним на изящество, класа и ефективност.
С Модулът Енергомонитор Powersense за три фази 12 mm собствениците на хотела знаят по всяко време каква е консумацията на електроенергия в хотела. Изключват електроуредите тогава, когато не са им необходими и спестяват.

Изпратете запитване!