fbpx
 

Интелигентни решения в полза на бизнеса за спестяване на енергия, пари и емисии СО2

помагаме на собствениците на сгради и предприятия да спестяват пари и енергия по интелигентен начин

Използваме иновативни софтуери за енергиен мониторинг и мениджмънт за събиране на данни, анализ и оценка на енергийните спестявания в реално време чрез IoT сензори и изкуствен интелект (Al). По този начин подпомагаме глобалния енергиен преход и устойчивото енергопотребление. Вярваме, че технологиите са ключът към по-ефективното използване на енергийните ресурси.
Go to Електроенергия

Електроенергия

Мониторингът на потреблението на електроенергия в реално време Ви помага да спестявате енергия и пари. В крайна сметка, това води до осигуряване на по-чиста среда за живеене.

Go to ВОДА

ВОДА

Рискът от наводнения е сведен до минимум. Потреблението на вода е под контрол с аларми за всяко отклонение. Управлявайте разходите си за вода с мониторинг в реално време и спестявайте!

Go to КЛИМАТ

КЛИМАТ

Наблюдение в реално време на параметрите на микроклимата – температура, влажност и СО2. Инвестицията в здравето за Вас и Вашите деца днес, Ви се отплаща в бъдеще.

Go to природен газ

природен газ

Мониторинг и постоянен контрол над консумацията на природен газ и разходите за отопление и топла вода. Вече не е нужно да се притеснявате дали не сте забравили газта включена.

Напълно автоматизирана система за енергиен мониторинг

Измерване в реално време на производство и консумация на електроенергия, природен газ, вода, външна и вътрешна температура, влажност и СО2

Софтуер – WEB базиран сървър за данните и наблюдение в реално време, генериране на периодични доклади, възможност за сигнализиране при констатирано потребление на енергия извън предварително зададени граници, дистанционен достъп, безжично предаване на данни, измерване в реално време и събиране на регулярна информация за действителната консумация и/или производство на енергия и данни за микроклимата като температура, влажност и СО2. Данните са напълно защитени (криптирани) и се съхраняват за неограничен период от време в облак.

Хардуер – сензори, които четат данни от търговските прибори, трансмитери, които приемат данните от сензорите и Gateway, която позволява предаване и преобразуване на данните в ясен и разбираем графичен и табличен вид.

nergomonitor_product-chart

API

Позволява достъп до измерените данни чрез API REST.

Мобилни сигнали

Изпраща известия в реално време, които ви дават информация за всички събития, за които искате да знаете.

Хранилище за данни

Запазва данните в защитено хранилище в облак на Amazon.

App

Позволява достъп до вашите данни по всяко време и отвсякъде.

Облак

Облачно съхранение на данните за неограничен период.

Доклади

Софтуерът изпраща седмични и месечни доклади по имейл. Експорт на данни в XLS или CSV формат по имейл, аларми и др.

Thermosense

Сензор за измерване на всяка температурата, която ви интересува - външна или вътрешна.

Portasight

Портативният дисплей предоставя бърз преглед на най-важната информация.

Homebase

Homebase (Gateway) е сърцето на инсталацията Energomonitor. Осигурява безжично събиране на данни от до 30 предавателя чрез криптирани радиопротоколи.

Plugsense

Умен контакт - измерава и архивира потреблението от конкретни електроуреди. Дистанционно включване и изключване.

Optosense

Сензор за измерване консумацията и производството на електроенергия чрез отчитане на оптичния импулсен изход на цифровия електромер.

Powersense

Сензор за измерване на производство и консумация на електроенергия чрез токови трансформатори за моно и трифазно захранване.

Relaysense Gas

Сензор за измерване потреблението на природен газ чрез импулсния изход на разходомера за газ.

Relaysense Water

Комплект сензор с водомер за дистанционно отчитане на потреблението на вода чрез импулсния изход на водомера.

ТЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА, ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ВИЕ

ТЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА, ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ВИЕ!

ЗАПОЧНЕТЕ НАМАЛЯВАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ И ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК НА ВАШАТА КОМПАНИЯ СЕГА, ЗАЩОТО УТРЕ МОЖЕ ДА Е ТВЪРДЕ КЪСНО!

Изпратете запитване!

 

Запознат съм и съм съгласен/а с Политиката за поверителност.