fbpx
 

Енергомонитор - интелигентното потребление на енергията

Спестете енергия и пари с мониторинг в реално време

Напълно автоматизирана система за енергиен мониторинг. Новите технологии са тук. Вече не се налага да чакате фактурите в края на месеца за да разберете колко енергия и вода сте изразходили и колко трябва да платите за тях. С Energomonitor имате дистанционен контрол над комуналните услуги и можете да спестявате.
Go to Електроенергия

Електроенергия

Мониторингът на потреблението на електроенергия в реално време Ви помага да спестявате енергия и пари. В крайна сметка, това води до осигуряване на по-чиста среда за живеене.

Go to ВОДА

ВОДА

Рискът от наводнения е сведен до минимум. Потреблението на вода е под контрол с аларми за всяко отклонение. Управлявайте разходите си за вода с мониторинг в реално време и спестявайте!

Go to КЛИМАТ

КЛИМАТ

Наблюдение в реално време на параметрите на микроклимата – температура, влажност и СО2. Инвестицията в здравето за Вас и Вашите деца днес, Ви се отплаща в бъдеще.

Go to природен газ

природен газ

Мониторинг и постоянен контрол над консумацията на природен газ и разходите за отопление и топла вода. Вече не е нужно да се притеснявате дали не сте забравили газта включена.

ПРЕДИМСТВА НА МОНИТОРИНГА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Мониторингът в реално време, за разлика от отчитането веднъж месечно, Ви дава възможност да реагирате своевременно чрез промяна на поведението, така че да постигнете  енергийни и парични спестявания. Мониторингът в реално време Ви  позволява да откриете неефективните консуматори т.н. "Енергийни вампири" и да ги замените с енергоефективни.

КАКВО ВКЛЮЧВА СИСТЕМАТА ENERGOMONITOR?

Energomonitor e интелигентната система за мониторинг и контрол, която се състои от софтуерна и хардуерна част

Софтуер Energomonitor – собствена web базирана платформа, която позволява дистанционно наблюдение на потреблението от всяко устройство снабдено с интернет. Данните са напълно защитени (криптирани) и се съхраняват за неограничен период от време в облак на Amazon.

Хардуер Energomonitor– сензори, които четат данни от търговските прибори, трансмитери, които приемат данните от сензорите и Homebase (Gateway), която  позволява предаване и преобразуване на данните в ясен и разбираем графичен и табличен вид.

Продуктова схема на системата Energomonitor

nergomonitor_product-chart

API

Позволява достъп до данните ви чрез API REST.

Мобилни сигнали

Изпраща известия в реално време, които ви дават информация за всички събития, за които искате да знаете.

Хранилище за данни

Запазва данните в защитено хранилище в облак на Amazon.

App

Позволява достъп до вашите данни по всяко време и навсякъде.

Облак

Изпраща, обработва, изчислява и обобщава всички данни на Homebase (Gateway) чрез нашите сървъри, базирани в облачната инфраструктура на Amazon.

Доклади

Софтуерът изпраща седмични и месечни доклади по имейл. Експорт на данни в XLS или CSV формат по имейл, аларми и др.

Thermosense

Сензор за измерване на всяка температурата, която ви интересува - в стаята, в хладилника, навън ... навсякъде.

Portasight

Портативният дисплей предоставя бърз преглед на най-важната информация.

Homebase

Homebase (Gateway) е сърцето на инсталацията Energomonitor. Осигурява безжично събиране на данни от до 30 предавателя чрез криптирани радиопротоколи.

Plugsense

Умен контакт - измерава и архивира потреблението от конкретни електроуреди. Дистанционно включване и изключване.

Optosense

Сензор за измерванеа консумацията и производството на електроенергия чрез отчитане на оптичния импулсен изход на цифровия електромер.

Powersense

Сензор за измерване на производство и консумация на електроенергия чрез токови трансформатори за моно и трифазно захранване.

Relaysense Gas

Сензор за измерване потреблението на природен газ чрез импулсния изход на разходомера за газ.

Relaysense Water

Комплект сензор с водомер за дистанционно отчитане на потреблението на вода чрез импулсния изход на водомера.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ENERGOMONITOR?

Онлайн данни

Актуализира данните на всеки 5 секунди, съхранява ги на 1 минута, прави сравнение с предишни периоди. Експорт на данни в XLS или CSV.

Plug&Play

Plug&Play лесна и бърза инсталация. Всичко необходимо е включено в комплектите. Без прекъсване на работния процес.

Сигурност

Криптира данните, използва собствен Chirp радио протокол 433 MHz и надеждна LAN връзка, без използване на Wi-Fi.

Ясна визуализация

Осигурява изчерпателна графична и таблична информация за потреблението и разходите за енергия и вода в реално време, не само в kWh/l, но и в лева

Удобно и изгодно

Потребителски ориентиран софтуер на български език, без допълнителни такси и комисиони.

Достъпност

Решение на базата на облак – данни, достъпни по всяко време и от всякъде през web браузър на компютър, лаптоп, таблет или смартфон. Мобилно приложение.

Гъвкава система

Позволява надграджане. Мониторинг, както на цели сгради, така и на отделни консуматори.

Доклади и аларми

Изпраща индивидуални доклади по е-mail – седмични и месечни. Алармира за отклонения от обичайните стойности.

КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА?

ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ?

1. Инсталирайте Homebase!

Тя е сърцето на системата Energomonitor. Към една Homebase можете да свържете до 30 различни сензора Energomonitor. Homebase събира безжично данни от сензорите, използвайки собствен радио протокол Chirp 433MHz.

2. Добавете желаните сензори и се насладете на софтуера Energomonitor!

Powersense

Сензорът Powersense измерва електроенергия чрез токови трансформатори за 1 или 3 фазови захранвания.

Optosense

Сензорът Optosense измерва електроенергия от всеки електромер с импулсен изход. Монтира се директно на електромера.

Relaysense Water

Сензорът за вода Relaysense Water измерва дистанционно потреблението на вода в реално време. Край на течовете.

Relaysense Gas

Сензорът за природен газ Relaysense Gas измерва дистанционно енергия от природен газ. Край на безпокойството дали не сте забравили газта включена.

Thermosense

СензорътThermosense измерва вътрешна, външна температура и дори температура в три точки едновременно.

Airsense

Сензорът Airsense измерва концентрация на въглероден двуокис (CO2) и влажност в затворени помещения.

Portasight

Портативения дисплей Portasight представя визуално до 2 съществени параметъра.

Plugsense

„Умният“ контакт Plugsense измерва, вкл./изкл. и архивира потребление на енергия от електроуреди.

Те ни се довериха, доверете ни се и вие!

Искам да видя демо!

Регистрирай се и виж как работи Energomonitor напълно безплатно!
 

Запознат съм и съм съгласен/а с Политиката за поверителност.